19
oktober
2022
|
09:24
Europe/Amsterdam

Aanvullende maatregelen bij vertrek kolen schepen

Samenvatting

Tata Steel heeft de afgelopen maanden extern onderzoek laten verrichten naar de aantijgingen die in februari 2022 in de media zijn gedaan over “het bewust laten lozen van steenkoolresten vanaf schepen”. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en overige toezichthouders hebben hiernaar onderzoek gedaan. In juni 2022 heeft ILT geconcludeerd dat geen illegale lozingen zijn geconstateerd tijdens de vele honderden controles bij Tata Steel gedurende twee jaar.

Het onderzoek dat Tata Steel heeft laten uitvoeren, heeft tot enkele aanvullende bevindingen geleid. 
Tata Steel trekt daaruit de conclusie dat zij de afgelopen jaren onvoldoende heeft gecontroleerd of de schoonmaak van schepen ook daadwerkelijk plaatsvond en of schepen met een schoon dek de haven uit zijn gevaren. In het overgrote deel van de gevallen zou de schoonmaak vanuit Tata Steel moeten worden georganiseerd.


In een beperkt aantal gevallen is in de afgelopen jaren afspraken gemaakt met de bemanning van het schip over het schoonmaken. In die gevallen was sprake van contante betalingen. Deze betalingen zijn in de administratie verwerkt.


Wij hebben direct de volgende maatregelen genomen: 
- We hebben instructies uitgedaan waarin wordt benadrukt dat alle procedures en processen bij het lossen van kolen en erts strikt dienen te worden gevolgd;
- De interne controle op naleving van deze procedures en processen is aangescherpt;
- Ieder dek van een schip dat onze haven verlaat, wordt voor vertrek uit de haven door Tata Steel of door een door ons aangewezen gecontracteerde partij schoon gemaakt en gefotografeerd om te controleren dat het dek schoon is. De scheepscoördinator van Tata Steel houdt hier toezicht op waarbij een getekende verklaring aan de kapitein van het schip gevraagd wordt.


Tata Steel is er alles aan gelegen om het werk op een goede, veilige en verantwoorde manier uit te voeren en het milieu niet te belasten. Daarom houden wij intensief toezicht op het naleven van alle instructies en maatregelen.