09
december
2021
|
09:52
Europe/Amsterdam

Afname geuremissie bij opstoken staalpannen

Samenvatting

Geuremissies bij het drogen van ruwijzer- en staalpannen zijn verminderd. Dit blijkt uit een recente proefperiode waarbij emissies die vrijkomen, opgevangen en opnieuw ingezet werden in het productieproces. Tijdens deze proef is de waarneming van de geurcomponenten door de elektronische neuzen (e-neuzen) gehalveerd. Vanwege dit positieve resultaat, hebben we de aanpassingen aan de installatie definitief doorgevoerd.

Tijdens het drogen van ruwijzer- en staalpannen kan er geur vrijkomen. Dat drogen gebeurt op een droogstandinstallatie na het vervangen van de bemetseling van een pan. Marco Bruin, productiemanager bij de Staalfabriek: “We hebben een piek in geurklachten kunnen herleiden naar dit productieproces. Naar aanleiding hiervan zijn we een onderzoek gestart naar mogelijke aanpassingen in het proces en zijn we deze ook direct gaan testen. Tijdens de proef werden emissies die vrijkomen bij dit proces opgevangen waarna deze werden teruggevoerd naar de brander om zo opnieuw in te zetten in het proces.”

De geuremissies afkomstig van dit proces zijn tijdens de proef gemonitord door de e-neuzen op het terrein van Tata Steel. In vergelijking met de situatie zonder aanpassingen, is de waarneming van geurcomponenten door de e-neuzen bij de Staalfabriek gehalveerd. Dit betekent dat er minder geurrelevante componenten worden waargenomen in de emissie tijdens het opstoken van de pannen. De positieve resultaten worden bevestigd door de e-neuzen die in de directe woonomgeving van het bedrijfsterrein zijn geïnstalleerd. Ook worden er op basis van de data uit het e-neuzennetwerk minder vaak klachten toegekend aan deze processtap. 

Chris Kolloffel, bedrijfschef Staalfabriek: “Vanwege dit positieve resultaat hebben we de aanpassingen aan de installatie definitief doorgevoerd. De komende periode zullen we nauwlettend verschillende parameters monitoren. Belangrijk in deze, is de uitvoering van diverse geurmetingen door geaccrediteerde meetbureaus. Op deze manier verzamelen we de benodigde data om te kunnen berekenen in hoeverre de geurbelasting voor omwonenden door deze bron afneemt.” Uiteraard worden de resultaten van alle metingen ook gedeeld met betrokken instanties zoals de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Roadmap Plus
Parallel aan deze maatregel, bereiden we het project voor om een nieuw type droogstandinstallatie te realiseren in 2023 waardoor we de geurbelasting door deze bron nog verder terugdringen. De maatregelen zijn onderdeel van de Roadmap Plus: een maatregelenpakket waardoor wij in twee jaar de leefomgeving gaan verbeteren door het fors verminderen van de stofneerslag in de omgeving, de geurbelasting, de uitstoot van fijn stof, geluid, licht, NOx alsmede de uitstoot van zware metalen en PAK-stoffen. 

Bekijk hier het dashboard van de Roadmap Plus om de voortgang te zien van alle maatregelen. In één oogopslag de maatregelen zien en de verwachte resultaten? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus