21
april
2023
|
07:01
Europe/Amsterdam

Alleen cameratoezicht als privacy goed gewaarborgd is

Samenvatting

Vandaag dient bij de rechtbank Noord-Holland een kort geding dat is aangespannen door Tata Steel en 120 Tata Steel-medewerkers tegen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Samen zijn wij van mening dat niet duidelijk is of de toezichthouder de privacy van onze medewerkers voldoende waarborgt.

Enkele weken geleden plaatste de omgevingsdienst als pilot een camera om toezicht te houden op de Kooks-en Gasfabriek 2 (KGF2). Wij werken mee aan de toezichthoudende taak van de omgevingsdienst en zijn niet tegen cameratoezicht. Wél willen we ervoor zorgen dat de privacy van onze medewerkers niet in het geding komt. Juist in een periode waarin medewerkers van onze Kooks- en Gasfabrieken in toenemende mate een polarisering rondom de fabrieken ervaren.

Wij zijn in het begin van 2021 door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op de hoogte gesteld van het voornemen om via een eigen camera toezicht te willen houden bij de KGF2, en daarvoor een pilottraject te starten. De afgelopen twee jaar hebben wij herhaaldelijk de omgevingsdienst gevraagd hoe het de privacy van onze medewerkers gaat waarborgen en vervolgens, bij het uitblijven van volledige en juiste informatie, onze zorgen geuit over de proef.

Wij hebben meerdere malen geprobeerd om samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te komen tot een goede pilot voor cameratoezicht, maar vonden hiervoor geen gehoor. Wij vinden het onacceptabel dat de toezichthouder privacyzorgen niet serieus neemt en hopen dat er snel een oplossing gevonden kan worden voor dit geschil. Die hopen wij via de rechter te krijgen.

Update 26 april 2023
Lees de uitspraak van de rechter hier.