11
april
2023
|
10:02
Europe/Amsterdam

Belangrijke delen windscherm dit jaar zichtbaar

Samenvatting

Dit jaar nog verschijnen de belangrijke delen van het windscherm. Dit is een belangrijke maatregel om het verwaaien van stof naar de omgeving verder te verminderen. Verschillende specialisten, waaronder ecologen, hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een scherm te bouwen, zonder dat dit nadelige effecten heeft op de flora en fauna. Zoals bijvoorbeeld op vleermuizen.

Dit heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp. De komende tijd zullen wij een aangepast plan van aanpak afstemmen met de bevoegde instanties en het vergunningentraject opnieuw starten. Wij zetten alles op alles om het windscherm zo snel mogelijk te realiseren. De planning is het volledige scherm in de eerste helft van 2024 af te ronden.  

Vergunningentraject opnieuw opstarten met als doel start bouw dit jaar

Wij hebben een eerder ontwerp voor het windscherm in 2022 ingediend, met de intentie om in het najaar van 2022 te kunnen starten met de bouw. Toen bleek dat de mogelijke impact van het scherm op flora en fauna uitgebreider onderzocht moest worden. Inmiddels heeft een gespecialiseerd bureau dit onderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat wij het vergunningentraject opnieuw gaat opstarten. Zodra de benodigde vergunningen rond zijn, wordt de tweede helft van dit jaar met de bouw gestart. Met als doel dat de eerste belangrijke delen van het windscherm voor het einde van dit jaar staan.  

 Visual Windscherm juni2022

“Uit het onderzoek bleek onder meer dat het windscherm met name invloed had op de vleermuizen”, aldus Bram Nugteren, omgevingsmanager Tata Steel Nederland. “Als zij op jacht gaan, volgen ze de contouren van de omgeving. Omdat het windscherm de contouren van de kustlijn volgt, vliegen zij mogelijk langs het scherm waar ook windmolens staan. Die combinatie vergroot het risico dat ze in de windmolen belanden. We hebben met de ecologen bekeken of hun vliegroute kan worden beïnvloed. Recent onderzoek wijst uit dat we het risico kunnen tackelen door de vormgeving van het scherm aan te passen. Het windscherm is een belangrijke maatregel om de stofneerslag vanaf het terrein verder te verminderen en we zijn dan ook blij dat we de volgende fase in gaan nu.”   

Stofverspreiding verminderen  

Het windscherm komt rond het terrein van de grondstoffenopslag, aan de Reyndersweg richting de Noordpier. Het zal ongeveer 18 meter hoog worden, circa 1 kilometer lang en het gaat de windsnelheid boven dit terrein verlagen. Daardoor krijgt de wind minder vat op het materiaal en waait het stof minder op. Naast het windscherm werken wij ook hard aan verbeteringen bij de grondstoffenlogistiek om het verwaaien van stof verder te verminderen.  

Het windscherm is onderdeel van de Roadmap Plus. In combinatie met andere maatregelen is de verwachting dat de neerslag van stof in de directe woonomgeving met circa 65 procent zal verminderen.  

Lees hier het verhaal van Tjeerd Meenks, programmamanager Roadmap Plus 

Meer weten over de laatste ontwikkelingen?
Bekijk hier het voortgangsrapport voor een overzicht en de voortgang van alle maatregelen. Bekijk de interactieve kaart of de overzichtskaart om het windscherm te zien. Bekijk de andere maatregelen van de Roadmap Plus interactief via deze link. Geïnteresseerden kunnen ook meer informatie over onze maatregelen en de laatste stand van zaken vinden via www.tatasteel.nl/omgeving.

Ook is het informatieloket in Wijk aan Zee te bezoeken op de Zwaanstraat 20 en kunnen mensen zich inschrijven voor een bezoek aan ons terrein op 11 of 13 mei: https://www.tatasteelevents.com/nl/Schonere_Leefomgeving