22
maart
2023
|
10:13
Europe/Amsterdam

Belangrijke stap in verduurzaming staalproductie Tata Steel

Samenvatting

De provincie Noord-Holland heeft groen licht gegeven om de procedure te starten voor de eerste stap naar een duurzame productie van staal door Tata Steel en heeft besloten een projectbesluit toe te passen. Wij zijn hier blij mee. Het is een belangrijke nieuwe stap in de realisatie van onze duurzaamheidsambities.

Wij willen in 2045 CO2-neutraal zijn en wij gaan daarom op een totaal andere manier staal maken. Door te stoppen met kolen en afscheid te nemen van onze hoogovens en kooks- en gasfabrieken, richten wij ons op een toekomst waarin groen staal gemaakt wordt in een schone omgeving. Met ons Heracless-Groen Staal-plan dragen wij significant bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland, bouwen wij mee aan een duurzame industrie en verminderen wij de overlast in onze directe omgeving verder. 

Wij willen in twee fasen de overstap naar een groen staalbedrijf maken. Het doel is om in 2030 de eerste ‘groen staal-’installaties in bedrijf te hebben en Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2) te kunnen sluiten. Met deze stap wordt ongeveer de helft van de totale staalproductie in IJmuiden op een duurzamere manier geproduceerd. In de tweede fase van het Groen Staal-plan – rond 2035 – is het plan om Hoogoven 6 en Kooks- en Gasfabriek 1 te vervangen door nieuwe groene fabrieken.

Meer informatie over ons participatietraject via www.tatasteel.nl/participatie

Meer informatie via https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Gezonde_leefomgeving_Milieu/Projecten/Groen_Staal