11
mei
2022
|
06:02
Europe/Amsterdam

Circa 80% minder stofverspreiding tijdens koelen slak

Samenvatting

Er is een nieuwe reeks slakkenputten in bedrijf genomen die zijn voorzien van een mobiele overkapping. Dit betekent dat wij nu de complete stroom aan converterslak overkapt koelen. Hierdoor neemt de stofverspreiding tijdens de slakverwerking nog verder af. We verwachten een afname van circa 80 procent tijdens het koelen van deze slaksoort. De maatregel, gerealiseerd in samenwerking met Harsco, is een belangrijke stap in de uitvoering van het verbeterprogramma Roadmap Plus waarmee wij volgend jaar de hoeveelheid stof die neerslaat in de directe woonomgeving en afkomstig is van onze processen met circa 65 procent verminderen.

Converterslak is een bijproduct van het staalmaakproces in de Staalfabriek, één van de fabrieken die nodig is voor de productie van hoogwaardig staal. Voordat Harsco - het slakverwerkingsbedrijf op ons terrein-de slak verder verwerkt, wordt het in slakkenputten met water gekoeld. Tijdens dit proces kan stof zich verspreiden door de stoom die met de warme lucht opstijgt.  
 
“De nieuwe putten voor converterslak hebben mobiele overkappingen. Gecombineerd met een stevig nevelgordijn moet zoveel mogelijk stoom in de put blijven en zal het stof dat vrijkomt direct weer in de afgesloten put neerslaan. We verwachten dat de stofverspreiding bij het koelen van converterslak met circa 80 procent vermindert”, aldus Hans Hochstenbach, manager van Harsco in IJmuiden.  

Afname converterslakstof in directe woonomgeving 
De afgelopen jaren zijn in het gehele converterproces bij de Staalfabriek – en het verwerkingsproces dat daarop volgt – diverse maatregelen getroffen. Hierdoor is de stofverspreiding tijdens de verwerking al fors afgenomen. Eerdere analyses lieten zien dat het aandeel stof van deze slaksoortsinds begin 2020 in stofmonsters is gehalveerd. Met het overkappen van de slakkenputten nemen we de volgende stap in het verder verminderen van de stofverspreiding bij dit proces.    

Bram Nugteren, Omgevingsmanager: “Ons Roadmap Plus-verbeterprogramma is op stoom en begint concrete resultaten op te leveren. Denk maar aan de ingebruikname van een nieuwe milieu-installatie waardoor geen PAK-stoffen meer uitgestoten worden tijdens het gloeien en rollen van staal in de Koudbandwalserij. Of aan de recente start voor de nieuwe Ontstoffings- en DeNOx-installatie. De realisatie van deze nieuwe putten is een belangrijke mijlpaal in het verder terugdringen van het stof dat in de omgeving terechtkomt en daarmee in het verminderen van de overlast voor de omgeving."   

Stofmonsters in de omgeving 
Om een actueel beeld te houden van de hoeveelheid stof die neerslaat in de omgeving door onze processen, laten we elke twee weken stofmonsters nemen.Dit gebeurt in samenwerking met TNO.Hierdoor kunnen we ook de effectiviteit van het nieuwe koelproces in kaart brengen. Nugteren: “Meten bij de bron is in dit geval erg lastig. Maar door stofmonsters uit de omgeving voor een langere periode te analyseren, wordt straks duidelijk hoeveel het aandeel converterslakstof is afgenomen in de omgeving. De komende jaren zullen we deze analyses blijven uitvoeren om het effect van de maatregelen en de verdere afname van converterslakstof in de directe woonomgeving in kaart te brengen.”  

Meer informatie  
Deze maatregel is onderdeel van de Roadmap Plus: een maatregelenpakket dat in twee jaar tot forse vermindering van hinder door geur, stof, geluid, zware metalen en PAK-stoffen zal leiden. De stofneerslag in de directe woonomgeving gaan we in 2023 met circa 65 procent verminderen. Parallel aan deze maatregel lopen er diverse andere maatregelen om de neerslag van stof in de omgeving te verminderen. Bekijk hier het dashboard van de Roadmap Plus om de voortgang te zien van alle maatregelen. In één oogopslag de maatregelen zien en de verwachte resultaten? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus. Meer weten over de diverse maatregelen die getroffen zijn bij het verwerken van diverse soorten slak. Lees hier meer