02
september
2021
|
07:49
Europe/Amsterdam

Debat 9 september

Samenvatting

Op 9 september staat een Commissiedebat gepland waarbij wordt gesproken over drie thema’s met betrekking tot Tata Steel: het bevorderen van een duurzame toekomst, de zorg voor een goede leefomgeving in de regio en de economische continuïteit, inclusief het behoud van werkgelegenheid.

Uiteraard volgen wij dit met veel interesse. Dit zijn immers onderwerpen die ook ons aan het hart liggen en waar wij ons dagelijks mee bezig houden.

Lees hier de brief die Tata Steel heeft gestuurd naar de kamerleden.