29
november
2021
|
09:41
Europe/Amsterdam

Deuremissies Kooksfabriek 2 fors afgenomen

Samenvatting

Door aanpassingen aan de installatie bij Kooksfabriek 2 en een groot aantal operationele maatregelen zijn de emissies bij de deuren van de ovens het afgelopen jaar gehalveerd. Het verminderen van de deuremissies is een belangrijke stap in het verminderen van de geurbelasting in de omgeving. De geurmaatregelen bij Kooksfabriek 2 zijn onderdeel van de Roadmap Plus.

In Kooksfabriek 2 is de emissie van ruwgas een belangrijke bron van geur. Aan het begin van het garingsproces, net na het vullen van de oven, is de grootste productie van ruwgas die kan leiden tot een piek in de emissie. Door direct met snelheid na het vullen de ovens te dichten, nemen we de geuremissie in deze fase nagenoeg weg. Als gevolg hiervan, meten we een dalende trend in de deuremissiecijfers. Vanaf januari 2019 is de afname circa 60%.

Aantal deuremissies Kooksfabriek 2


Er is een dalende trend in de deuremissiecijfers waarin de gemeten waarde meer dan gehalveerd is ten opzicht van januari 2019. Het percentage gemiddelde deuremissie geeft aan hoeveel procent van de deuren (216 deuren) zichtbare emissies heeft.

Theo Leuwerink, geurspecialist: “We zetten duidelijke targets voor het verminderen van de deuremissies bij Kooks- en Gasfabriek 2. We willen zo snel als mogelijk de geurbelasting verminderen voor de omgeving. Hierover is ook regulier contact met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, zodat we onze doelen en gemeten waarden delen.”

Optimaliseren mechanische afdichting

Ook is er het “vierkant aanpakken” van ovens, waarbij we de mechanische afdichting van de ovens, zoals de deuren en ramen, optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat er minder ruwgas uit de ovens komt en er dus minder geurbelasting optreedt. Ook inspecteren we ovenwanden en waar nodig worden deze vervangen. Daarnaast onderzoeken we technieken om de ovendruk in de kamers beter te beheersen en de emissies van ruwgas zoveel als mogelijk nog verder te verminderen. Al deze maatregelen zijn onderdeel van de Roadmap Plus.   

Periodieke geurmetingen

Naast het meten van de deuremissies, gaan we begin volgend jaar geurmetingen laten uitvoeren bij Kooksfabriek 2 door een geaccrediteerd meetbureau. Theo: “We zullen periodiek  geurmetingen inplannen om de voortgang van de genomen maatregelen te monitoren. Op deze manier kunnen we doorrekenen wat het effect is van de genomen maatregelen op de geurbelasting voor de omgeving. Ook deze data delen we met de Omgevingsdienst.”

85% minder geurbelasting

We streven ernaar om met alle geurmaatregelen uit de Roadmap Plus de geurbelasting in de komende twee jaar met 85% te verminderen in de directe woonomgevingen. Lees meer over de maatregelen uit de Roadmap Plus op onze website. Hier staat onder andere het Dashboard Roadmap Plus met de meest actuele stand van zaken. Bekijk ook de overzichtskaart voor een compleet beeld van alle maatregelen binnen de Roadmap Plus.