12
mei
2022
|
07:58
Europe/Amsterdam

Doorpakken op het Bouwakkoord Staal

Samenvatting

De bouw is een van de sectoren met het grootste grondstof- en energieverbruik. Tegelijkertijd zitten we midden in een wooncrisis, en schieten grondstofprijzen de pan uit. Duurzame bouwoplossingen zijn daarmee belangrijker dan ooit. Door zijn unieke eigenschappen speelt staal een belangrijke rol in de transitie naar duurzaam bouwen. Tata Steel Nederland heeft grote ambities om dit potentieel, samen met de gehele bouwketen, te realiseren.

“Staal is een belangrijke toepassing in de bouwwereld”, vertelt Bauke Hoekstra Bonnema, Marketing Manager bij Tata Steel. “Stalen onderdelen zijn namelijk makkelijk demonteerbaar en kunnen zonder kwaliteitsverlies worden hergebruikt. En als dat niet mogelijk is, dan kan het worden omgesmolten tot nieuw staal, zelfs met betere eigenschappen dan het oorspronkelijk product. En daarmee past staal perfect in de toekomstige manier van bouwen: demontabel en circulair.” 

In dat kader hebben recentelijk vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit de Nederlandse (staal)bouwsector het Bouwakkoord Staal ondertekend. Hierin is de ambitie vastgelegd voor de verdere verbetering van het duurzaam gebruik van staal in de Nederlandse bouw en infrastructuur per 2030.Bonnema: “Vanuit elke ‘levensfase’ zijn partijen vertegenwoordigd: van de ontwerpfase tot het transport en het daadwerkelijk bouwen, maar ook partijen uit de laatste fase: demontage en hergebruik of recycling. Zo pakken we de totale levenscyclus van staal in de bouw aan.”

Van akkoord naar actie
Na de ondertekening van het Bouwakkoord Staal zijn de partijen direct aan de slag gegaan, vertelt Hans Schepers, managing director Tata Steel Building Systems Nordic: “Dat deze ambitie is vastgelegd, is natuurlijk mooi. Maar de kunst is om dit om te zetten naar concrete acties. Daarom is nu de opbouwfase gestart, waarin verschillende teams werken aan oplossingen en plannen om de uitstoot van CO2 te reduceren of zelfs te vermijden. Denk aan de productie van staal, het transport, of het zodanig ontwerpen van gebouwen of bruggenwaardoor stalen componenten eenvoudig kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt. Voor al die onderwerpen wordt nu, in samenwerking met alle relevante partijen, alle benodigde informatie verzameld.” 

Het resultaat van die opbouwfase? “Een uitgewerkte tijdslijn met oplossingen voor de belangrijkste thema’s, ook wel handelingsperspectieven genoemd.”, vertelt Schepers. “Waarin heel concreet staat wat de benodigde stappen zijn, waar de belangrijkste uitdagingen nog zitten, en welke technologieën we eventueel nog moeten ontwikkelen. En dat samengebracht in een geïntegreerd plan, waar de gehele sector mee aan de slag kan.” 

Op weg naar duurzame bouw in Nederland
Volgens planning betekent dit dat de plannen vanaf begin 2023 in uitvoering gaan. “Dat is echt snel, als je bedenkt dat we gehele keten in een keer bij elkaar pakken,” steltBonnema. “Je voelt ook echt bij iedereen dat er een momentum is om door te pakken. Sinds de ondertekening hebben meerdere nieuwe bedrijven zich al aangesloten. Daarnaast is het ook belangrijk dat de overheid aangesloten is. Niet alleen als grote opdrachtgever, maar tevens als partij die duurzaamheid en circulariteit in de wetgeving moet verankeren.” 

Inmiddels lopen de werkzaamheden hard door. Tijdens de nationale Staalbouwdag op 4 oktober, zullen de uitwerkingen van het stappenplan en oplossingen voor de belangrijkste thema's gepresenteerd worden. Bonnema: “Willen we onze doelen voor 2030 bereiken, dan is nu actie nodig. Staal heeft een essentiële rol in de verduurzaming van onze bouw, en met deze kopgroep van bedrijven en instanties kunnen we dit potentieel gaan waarmaken. We hebben al mooie voorbeelden staan in Nederland, denk aan de Green House in Utrecht, maar uiteindelijk gaat het erom dat weals keten de handen ineenslaan om met staalbouw de duurzaamheidsambities te realiseren.” 

Meer informatie 
Benieuwd naar wat Tata Steel nog meer doet op gebied van duurzame bouw? Bekijk dan de ‘Kracht van Staal campagne’. In deze serie van artikelen en podcasts vertellen onafhankelijke sector experts, wetenschappers en andere partijen hun perspectief op de rol van staal in belangrijke thema’s voor onze samenleving. Zo ook op gebied van duurzame bouw en specifiek de transitie naar demontabel bouwen