18
maart
2022
|
15:55
Europe/Amsterdam

Einde uitstoot PAK-stoffen bij het gloeien van staal

Samenvatting

Vandaag hebben wij de nieuwe milieu-installatie bij de Koudbandwalserij symbolisch geopend. Deze installatie is per 1 maart in bedrijf genomen waardoor er geen PAK-stoffen meer worden uitgestoten tijdens het gloeien van rollen staal. Het is een belangrijke stap uit ons verbeterprogramma Roadmap Plus, een investeringspakket van meer dan 300 miljoen Euro om de impact op de leefomgeving fors te verminderen. Samen met de andere maatregelen uit het verbeterprogramma leidt de ingebruikname van deze nieuwe milieu-installatie in 2022 tot een afname van circa 50 procent in de uitstoot van PAK-stoffen.

De nieuwe high-tech milieu-installatie bij de Koudbandwalserij reinigt de gassen bij de gloeiovens. In deze fabriek worden staalrollen gewalst tot de juiste breedte en dikte en vervolgens wordt een deel van het staal gegloeid en verder verwerkt voor allerlei toepassingen, zoals auto’s en gebouwen. Een deel van het staal wordt na het walsen gegloeid en dan verwerkt tot emailleerstaal voor met name witgoed. Lisette Sierevogel, Bedrijfschef van de Koudbandwalserij: “Via speciale filters vangt de installatie het overgrote deel van PAK-stoffen af en de resterende PAK-stoffen worden vervolgens verbrand en omgezet in puur water en een fractie CO2. Hierdoor stoot het gloeiproces geen PAK-stoffen meer uit. Uiteraard houden wij deze verbetering vast, we laten regelmatig metingen uitvoeren en delen deze gegevens met het bevoegd gezag. De bouw van de installatie is volledig volgens planning gegaan.”

Hans van den Berg, CEO Tata Steel Nederland: “Wij blijven hard werken om ons uitgebreide verbeterprogramma ter waarde van 300 miljoen euro zo snel mogelijk te implementeren. Boven op de reeds gerealiseerde maatregelen, gaan we dit en volgend jaar meer dan 20 maatregelen realiseren om de impact van onze processen op de leefomgeving fors te verminderen. De ingebruikname van deze milieu-installatie is daar een goed voorbeeld van. Ik ben blij dat wij omwonenden weer kunnen uitnodigen op het terrein en letterlijk kunnen laten zien wat hier is bereikt.”  

Serge Ferraro, wethouder Beverwijk: “Ik ben verheugd dat Tata Steel weer een concrete maatregel realiseert voor een betere leefomgeving, deze keer een forse reductie van PAK-stoffen bij de Koudbandwalserij.”

50% minder uitstoot PAK-stoffen
De nieuwe milieu-installatie is onderdeel van een uitgebreid pakket aan maatregelen die de uitstoot van PAK-stoffen fors vermindert. Zo wordt ook bij de Sinterfabriek op dit moment een proef uitgevoerd om PAK-stoffen nog beter uit de rookgassen te filteren. Deze maatregel is in uitvoering. De benodigde metingen worden in de komende maanden uitgevoerd. Net als de meting bij de milieu-installatie bij de Koudbandwalserij, voeren extern gekwalificeerde bureaus deze metingen uit. In totaal realiseren de maatregelen uit de Roadmap Plus in 2022 een vermindering van circa 50 procent in de uitstoot van PAK-stoffen ten opzichte van 2020.

De symbolische handeling werd verricht door Cinta Groos (Voorzitter Centrale Ondernemingsraad Tata Steel), Frans Backus (omwonende & lid burentafel|), Bram Nugteren (manager omgeving & overlast bij Tata Steel) en Lisette Sierevogel (bedrijfschef Koudbandwaslerij). Genodigden kregen daarnaast de mogelijkheid om een aantal locaties op het terrein te bezoeken waar hard wordt gewerkt aan de realisatie van diverse milieumaatregelen. 

Tata Steel heeft voor de opening ook leden van de Burentafel uitgenodigd: een overlegorgaan waarin omwonenden uit Wijk aan Zee, Beverwijk en Velsen de klachten van omwonenden en de door Tata Steel uitgevoerde maatregelen bespreken. 

 

 Roadmap Plus

Bovengenoemde maatregelen zijn onderdeel van de Roadmap Plus. Bekijk hier het dashboard van de Roadmap Plus om de voortgang te zien van alle maatregelen. In één oogopslag de maatregelen zien en de verwachte resultaten? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus.