14
juli
2021
|
15:35
Europe/Amsterdam

Europa kondigt groot pakket klimaatwetgeving aan

Samenvatting

Op 14 juli heeft de Europese Commissie (EU) officieel haar ‘Fit for 55’-plan gepresenteerd. Dit is een uitgebreid wetgevingspakket dat beleid zal omvatten om de uitstoot tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen, vergeleken met het niveau van 1990. Deze doelstelling is in overeenstemming met onze eigen ambities en wij zien dit als positieve ontwikkelingen.

De voorstellen zijn van belang voor ons bedrijf. Want deze wetten zullen de voorwaarden bepalen voor het zakendoen in de Europese Unie voor de komende jaren en decennia.

Het pakket bestaat uit maatregelen die onze kosten verhogen als we blijven werken zoals we nu doen. Dit komt met name door een aanscherping van het Europese systeem voor de handel in emissierechten, waarbij gratis emissierechten na verloop van tijd worden afgebouwd.

Het pakket biedt echter daarnaast ook mogelijkheden om met Europese middelen onze bedrijfsprocessen aan te passen. Door ruimere mogelijkheden om overheidssteun te krijgen. 

Groene Grensheffing
In het pakket staan ook initiatieven die beogen dat wij concurrerend kunnen blijven ten opzichte van staalbedrijven buiten Europa die minder zijn gebonden aan ambitieuze milieueisen. Het gaat hierbij onder meer om de zogenoemde Groene Grensheffing oftewel CBAM die Europa oplegt, gebaseerd op de CO2-uitstoot van bedrijven buiten de EU.

Voor Tata Steel betekenen de voorstellen behoorlijke uitdagingen. Veel details moeten nog uitgewerkt worden. Kostenstijging brengt risico’s met zich mee en wij willen onze plannen om CO2-neutraal staal te maken uiteraard wel kunnen behalen. Er komt weliswaar een invoerheffing, maar exporteren zou voor ons wellicht moeilijker kunnen worden.

De voorstellen van het pakket zijn nog geen wetten. Eerst komt het Europese Parlement hier over te spreken en is er overleg tussen de EU-lidstaten. We verwachten nog verschillende aanpassingen. Nog veel details moeten worden uitgewerkt en nogmaals, het risico op stijgende kosten is groot. Het is van cruciaal belang dat de juiste balans wordt gevonden. De discussies in het Europees Parlement en de Raad zullen uiterst belangrijk zijn om dat te waarborgen.