11
januari
2022
|
11:35
Europe/Amsterdam

Extra monstername stof in woonomgeving van start

Samenvatting

In samenwerking met TNO zijn we gestart met een onderzoek naar de neerslag van stof in de directe woonomgeving van het bedrijfsterrein. Op diverse locaties laten wij op tweewekelijkse basis stofmonsters nemen. Dit wordt gedaan door een extern meetbureau, onder supervisie van TNO. Door vaker stofmonsters te nemen, houden we een actueel beeld van de stofverspreiding. Bovendien verkrijgen we hierdoor meer inzicht in de effectiviteit van genomen maatregelen.

De monstername vindt plaats via bakken die op de diverse locaties in de omgeving geplaatst zijn. Door analyses met behulp van een elektronenmicroscoop kunnen wij  vervolgens de herkomst van een groot deel van de stofmonsters analyseren. Factoren zoals weersomstandigheden worden in deze analyse meegenomen. 

We nemen al regelmatig stofmonsters in de omgeving om steeds meer inzicht te krijgen wat de mogelijke bronnen van stofoverlast zijn. Door nu vaker stofmonsters te laten afnemen, ontstaat  een duidelijk beeld van het aandeel stof dat van Tata Steel afkomstig is in de omgevingsmonsters. Hiermee kunnen we de afname van de stofneerslag in de woonomgeving veroorzaakt door Tata Steel meten. 

Door deze analyses de komende jaren te blijven doen, kunnen we ons gericht blijven inzetten om de neerslag van stof door onze activiteiten zoveel als mogelijk te verminderen. Jaarlijks zullen we een voortgangsrapportage uitbrengen waarin we de resultaten zullen delen. 

Meer weten?

Stuur een mail naar HSSE.Frontoffice@tatasteeleurope.com.