31
maart
2021
|
20:02
Europe/Amsterdam

Feiten over kwiklozing

Samenvatting

Tata Steel heeft de Omgevingsdienst geïnformeerd dat de indirecte lozing van kwik op het openbaar rioolstelsel in de optiek van Tata Steel wel degelijk is vergund. Zo wordt in de oorspronkelijke vergunningsaanvraag uit 2001 de lozing van kwik vermeld. Dit heeft betrekking op een vergunde indirecte lozing waarbij gascondensaat afkomstig uit de Hoogovengasleiding wordt afgevoerd via een openbaar rioolstelsel van de gemeente Velsen naar de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) van Velsen.

Het hoogovencondensaat gaat na de lozing op het openbaar riool nog door de RWZI Velsen alvorens het gezuiverde water op het oppervlaktewater wordt geloosd. Bij de gerapporteerde concentratie  kwik in het water is geen rekening gehouden met de zuivering die vóór lozing op het oppervlaktewater plaatsvindt bij de RWZI Velsen en is gerekend met de concentratie in het water vóórdat het gezuiverd is. RWZI Velsen draagt zorg voor de lozing op het oppervlaktewater.