22
juli
2021
|
09:19
Europe/Amsterdam

Geluidsoverlast

Samenvatting
In de nacht van 21 op 22 juli is er geluidoverlast veroorzaakt in de omgeving van Tata Steel in IJmuiden. Deze is mogelijk veroorzaakt door een luchtsplitsingsfabriek, die op dit moment bij Linde Gas wordt opgestart.

Het opstarten van een luchtsplitsingsfabriek is een bedrijfssituatie die ongeveer 5 dagen duurt en enkele malen per jaar plaats moet vinden, in verband met onderhoud en veiligheid. De extra geluidproductie door het opstarten van een luchtsplitsingsfabriek wordt altijd tijdig gemeld aan de Omgevingsdienst. De geluidshinder zal verminderen naarmate het opstartproces vordert. Volgens de planning is het gehele proces uiterlijk zondag 25 juli afgerond.