18
oktober
2021
|
09:24
Europe/Amsterdam

Goed op weg om transport duurzaam te maken

Samenvatting

Binnen Tata Steel wordt op diverse vlakken gekeken naar de mogelijkheden om de CO2 uitstoot te verminderen. Naast grote projecten, zoals te koersen op de productie van groene staal via de waterstofroute, werkt Tata Steel ook aan andere duurzame oplossingen die CO2 besparend zijn. Zo is de afdeling Outbound Logistics dagelijks bezig met de duurzaamheidspuzzel rondom het vervoer van grondstoffen en goederen vanuit ons bedrijf. Wereldwijd is deze afdeling verantwoordelijk voor het beleveren van 11 miljoen ton staal per jaar aan onze klanten. Hier wordt bekeken hoe Tata Steel de hele logistieke keten van grondstof tot eindproduct kan verduurzamen.

Deze logistieke afdeling, is door Worldsteel, een internationale organisatie van staalproducenten, met een Steelie Award bekroond in de categorie excellence in sustainability. De prijs heeft betrekking op de geïntegreerde aanpak van de logistieke verduurzaming.

Zo heeft de logistieke afdeling bijvoorbeeld een Zero carbon Logistics framework ontwikkeld. Dit framework bevat onder andere een analysetool waarmee Tata Steel gedetailleerd kan identificeren waar kansen liggen om de CO2 footprint te verbeteren. Door dit framework toe te passen, is het mogelijk om samen met de klanten en leveranciers aan de verduurzaming van onze logistiek te werken. In een jaar tijd heeft dat al geleid tot 5% vermindering van de emissies van ons externe transport.

Dit is gebeurd door bijvoorbeeld te kiezen voor een andere route of een ander vervoermiddel. Zo gaat bijvoorbeeld materiaal van het Feijen Service Centre in Maastricht voortaan via Rotterdam per schip via de lijndienst – en niet meer per vrachtauto – naar Tata Steel Naantali in Finland. Deze nieuwe route leidt tot 28 kg CO2-besparing op de logistieke uitstoot.

Een andere aanpak is het inzetten van langere treinen. Staal vanuit het Verenigd Koninkrijk wordt vaker op die manier vervoerd. Door minder locomotieven te gebruiken, kan de CO2 uitstoot naar beneden, dalen de transportkosten en neemt de druk op het spoorwegennet af.