16
maart
2023
|
06:59
Europe/Amsterdam

Grootse modernisering bij hoogoven 6

Samenvatting

Op 4 april start Tata Steel met een enorm moderniserings- en renovatieprogramma bij hoogoven 6. Na deze renovatie, waarin de hoogoven in stilstand gaat, is de hoogoven weer klaar voor de toekomst. De vorige keer dat een hoogoven lang heeft ‘stilgestaan’, was in 1985.

Laatste keer: in toekomst vervangen waterstofinstallaties de hoogovens

Buiten het feit dat de modernisering en renovatie een enorm omvangrijke onderneming is, is het deze keer ook om een andere reden een unieke gebeurtenis. “Dit wordt de laatste keer dat we zo’n grootscheepse operatie bij een hoogoven uitvoeren”, vertelt Tom Eussen, Managing Director IJmuiden. “We werken hard aan ons ambitieuze Groen Staal-plan en dat betekent dat we in de nabije toekomst afscheid gaan nemen van de hoogovens. In 2030 zal naar verwachting hoogoven 7 als eerste uit bedrijf gaan. Hoogoven 6 zal in een latere fase uit bedrijf gaan en daarom is het ook van belang dat deze tot die tijd top kan blijven functioneren.”

Omvangrijk werkpakket
Tijdens de ‘stilstand’ worden onder andere besturingssystemen, al het vuurvaste materiaal – materialen die bestand moeten zijn tegen een temperatuur van zo’n 1500°C  – en de grondstoffen toevoer vervangen. Ook worden diverse milieumaatregelen uit het Roadmap Plus-verbeterprogramma doorgevoerd, zoals het plaatsen van drie extra afzuigkappen waardoor minder stof bij de hoogovens vrijkomt. Tijdens het openen en sluiten van de tapgaten bij het ovenhuis van een hoogoven kan stof vrijkomen uit het dak van het ovenhuis. Door speciale afzuigkappen te plaatsen boven zo’n tapgat, wordt het stof gerichter afgezogen en zal daardoor de stofuitstoot verminderen. Bij Hoogoven 7 is de eerste van drie extra afzuigkappen inmiddels geplaatst. De grotere afzuigcapaciteit moet zorgen voor circa 75% minder stofuitstoot tijdens het aftappen van vloeibaar ruwijzer.

Grote kranen, veel mensen over de vloer en extra staalplakken op de plank
De voorbereidende werkzaamheden voor de grote stilstand zijn al veel eerder gestart. Een hoogoven zomaar stil zetten, is namelijk niet iets dat eensklaps kan. Het is een enorm project waar veel bij komt kijken. Zo is bijvoorbeeld veel tijd gaan zitten in het aanbesteden van het werk, het selecteren van de juiste aannemers en het opstellen van een plan van aanpak zodat alles goed en veilig gebeurt. Naast een technische uitdaging, is dit ook een enorme logistieke klus.

Eussen, legt uit: ”We gaan een intensieve periode tegemoet. Het zal druk zijn rondom deze hoogoven. Grote kranen en grote aantallen mensen zullen te zien zijn op het terrein. Op het hoogtepunt van de werkzaamheden, zijn zo’n 1000 mensen extra aan het werk. De werkzaamheden gaan 24/7 door en we krijgen te maken met wel 14 verschillende nationaliteiten.”

Impact op hele keten
Omdat hoogoven 6 zo’n 40% van het ruwijzer produceert, heeft stilstand van maanden, impact op de hele productieketen bij Tata Steel. Daarom is maanden geleden begonnen met meer staal te maken dan op dat moment nodig was. Dit staal ligt nu in de vorm van staalplakken op voorraad op het terrein. Zo blijft het bedrijf aan de vraag naar staal voldoen. 

Over hoogoven 6
Hoogoven 6 is gebouwd in 1967. Hij is 125 meter hoog. De laatste grote stilstand was in 1985 (37 jaar geleden). In 2002 is nog een kleine renovatie geweest. Hoogoven 6 is al jaren een oven met één van het laagste kooksverbruik in de wereld. Hierdoor – en door de hoge efficiency van het proces – is de CO2-uitstoot per ton ruwijzer die de oven produceert, in vergelijking met andere ovens in de wereld, zeer laag.

In een hoogoven wordt ruwijzer gemaakt door kolen en ijzererts te verhitten. De kolen die gebruikt worden, zijn speciale kookskolen (geen gewone kolen, maar speciale metallurgische kolen die extra sterk zijn en ook wel kooks genoemd). Deze kooks komen uit de kooks- en gasfabrieken. Het ijzererts moet eerst worden voorbewerkt tot sinter (luchtige brokken) of pellets (knikkers). Vervolgens wordt in een hoogoven een mengsel van sinter, pellets en kooks laag voor laag van bovenaf toegevoegd. Onderin de hoogoven heerst een temperatuur van zo’n 2500°C, waardoor het ijzererts wordt omgezet in vloeibaar ruwijzer. Het vloeibare ruwijzer heeft een temperatuur van 1500°C en wordt getapt in speciale torpedovormige treinwagons (die van binnen met vuurvast materiaal zijn bekleed, om te voorkomen dat de wagons smelten). Deze treinwagons vervoeren het vloeibaar ruwijzer naar de staalfabriek waar van het ruwijzer grote plakken staal wordt gemaakt.