02
augustus
2021
|
09:05
Europe/Amsterdam

Haalbaarheidsonderzoek duurzame toekomst Tata Steel

Samenvatting

Tata Steel en FNV zijn in juni gezamenlijk gestart met de voorbereidingen van een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek naar de beste manier om de staalproductie te verduurzamen. Een volgende stap is nu genomen door een opdracht te verstrekken aan het consultancy bedrijf Roland Berger.

Staal is hard nodig voor de energietransitie en het verduurzamen van onze samenleving. Tata Steel is een grote werkgever in de IJmond-regio, en een motor voor de Nederlandse economie. Tata Steel en FNV zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo snel als mogelijk duurzaam geproduceerd staal te maken voor deze en volgende generaties. Tata Steel heeft de ambitie om in 2030 al 40% CO2 minder uit te stoten. 

Het onderzoek betreft twee routes:

1. Het afvangen en opslaan van een deel van de CO2 dat vrijkomt uit de restgassen van hoogovens. Uit de restgassen wordt ook blauwe waterstof geproduceerd. In een tweede stap overgaan van de hoogoven naar DRI-technologie (deze “directe reductie” technologie kan ijzer maken op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met een of meer vlamboogovens).

2. Direct de hoogovens uitfaseren en overstappen naar de DRI- technologie. Staal wordt niet langer op basis van kolen geproduceerd, maar in eerste instantie op basis van aardgas. De overstap naar waterstof wordt gemaakt zodra voldoende groene waterstof beschikbaar komt.

Het haalbaarheidsonderzoek zal een aantal criteria laten meewegen. Zoals: technische haalbaarheid, vermogen om aan de klimaatdoelen voor 2030 te voldoen, economische haalbaarheid, maatschappelijk draagvlak, impact op de milieubelasting en op de omgeving, werkgelegenheid en toekomst bestendigheid.

Gedurende het onderzoek zullen diverse stakeholders (overheden, experts, belanghebbenden en NGO’s) worden geraadpleegd. De verwachting is dat begin september een tussentijds beeld geschetst kan worden. De ambitie is dat dit haalbaarheidsonderzoek afgerond zal zijn in het najaar van 2021.