15
november
2021
|
10:03
Europe/Amsterdam

Het belang van elektrificatie voor groen staal

Samenvatting

Tata Steel bereidt zich voor op een duurzame toekomst. Een toekomst waar we groen staal maken met waterstof. Een belangrijke weg om de Nederlandse industrie te verduurzamen is elektrificatie, het vervangen van fossiele brandstoffen door de inzet van elektriciteit. Ook voor een duurzame staalproductie is dit nodig.

Onlangs presenteerde de werkgroep Power-to-Industry, een groep van bedrijven en milieuorganisaties, de zogenoemde Routekaart Elektrificatie. Deze routekaart laat zien dat elektrificatie in 2030 minimaal tot 4,2 Mton CO2 reductie kan leiden en mogelijk tot een veelvoud daarvan. De Nederlandse industrie moet voor 2030 zo’n 14,3 Mton aan CO2 reduceren. Elektrificatie kan hier dus substantieel aan bijdragen.

De werkgroep heeft geconstateerd dat de instrumenten en de benodigde infrastructuur om grootschalige elektrificatie mogelijk te maken echter nog niet aanwezig zijn. Er is meer groene stroom nodig. En er moet gezorgd worden dat het gebruik van elektriciteit aantrekkelijker wordt. Door bijvoorbeeld betere subsidieregelingen. Daarom is een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om op korte termijn aan de slag te gaan met het oplossen van de bestaande knelpunten voor elektrificatie en daarvoor het juiste beleid en middelen in te zetten. Tata Steel heeft deze oproep ook ondertekend.

Wat is elektrificatie?
Elektrificatie houdt in dat industriële processen gaan werken op (hernieuwbare) elektriciteit. Voor de productieprocessen zijn dan geen fossiele brandstoffen meer nodig. Dit kan zowel direct als indirect. Bij indirecte elektrificatie worden fossiele brandstoffen vervangen door groene waterstof, waarbij die waterstof wordt geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit.

Waarom is elektrificatie nodig?
Voor de transitie naar de waterstofroute is elektrificatie essentieel. Dat is geen simpele transitie en vereist veel groene stroom terwijl momenteel de beschikbaarheid nog klein is. Alleen al voor de gehele industrie moet in 2030 minstens 45 Terawattuur aan groene stroom bijkomen. Dat is bijna het dubbele van de doelstelling voor wind op zee uit het Klimaatakkoord.

Waarom is het voor Tata Steel belangrijk?
Tata Steel heeft gekozen om volop te koersen op de productie van groen staal via de waterstofroute. Dit gebeurt via de zogenoemde DRI-technologie. Dat is een technologie waarmee ijzer wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met elektrische ovens. Met de overstap naar de DRI-technologie kan Tata Steel haar CO2 uitstoot in 2030 verminderen met ruim 30% en haar klanten groen staal aanbieden. Voor Tata Steel betekent dit dat de productieprocessen in de toekomst, in plaats van het gebruik van fossiele energie, dan ongeveer vier keer zoveel (hernieuwbare) elektriciteit zullen verbruiken dan nu het geval is.