01
juni
2021
|
09:46
Europe/Amsterdam

Inzet Tata Steel op energiebesparing

Samenvatting

De Nederlandse industrie speelt een belangrijke rol in de energietransitie, zowel in het opzetten van een nieuwe infrastructuur maar ook als het gaat om energiebesparende maatregelen. Middels het Meerjaren Energie-Efficiëntie convenant en het Energieakkoord wordt hier al geruime tijd hard aan gewerkt. Tata Steel zet al ruim 30 jaar zijn innovatiekracht in om efficiënter met energie om te gaan in de staalproductie, en heeft grote ambities voor de komende jaren.

In 2009 hebben ruim 1.000 bedrijven uit 40 sectoren, waaronder Tata Steel, met de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland het Meerjaren Energie-Efficiëntie convenant ondertekend. Hierin is afgesproken dat elke organisatie jaarlijks 2% aan energiebesparing realiseert. Peter Hoppesteyn, Bedrijfchef Energiebedrijf bij Tata Steel Nederland: “We hebben gedurende de afgelopen jaren enorm veel maatregelen getroffen. De consequenties van de coronacrisis zorgden dat we afgelopen jaar uiteindelijk net onder de doelstelling van 2% per jaar uitkwamen maar over de gehele convenant periode hebben we de doelstelling voor 95% gehaald. De resterende 5% maken we de komende tijd af.”

Terugwinning van restwarmte
Om continue energiebesparende maatregelen te treffen heeft Tata Steel het Energy Efficiency Programma opgesteld. Binnen dit programma lopen diverse projecten om waar mogelijk de energie-efficiëntie binnen het staalproductieproces te verhogen door de slimme inzet van bijproducten van de staalproductie. Hoppesteyn: “We gebruiken gassen die vrijkomen bij de staalproductie in plaats van aardgas om warmte en stoom op te wekken. De productiegassen vangen wij op en zetten wij samen met Vattenfall om in elektriciteit wat daarna weer in onze staalproductie weer wordt ingezet. Op dit gebied zijn wij dus onze eigen producent en gebruiker. Zo creëren wij een circulaire energievoorziening.”

Het koelwatersysteem voor de ovens in de Warmband walserij heeft ca. 13 MW aan restwarmte beschikbaar. Tata Steel heeft het Waste Heat Recovery Project in het leven geroepen om restwarmte te hergebruiken voor andere processen. De restwarmte van de Warmband walserij wordt o.a. ingezet voor het voorverwarmen van het ketelwater voor stoomproductie, het voorverwarmen van verbrandingslucht en halverwarming voor rollenopslag.

Tata Steel blijft continu werken aan nieuwe oplossingen. Zo zijn we momenteel bezig met het vervangen van een doorschuifoven door een nieuw type oven (ook wel Wandeloven genoemd), waarmee Tata Steel de energie-efficiëntie met 1% weet te verhogen.

Een hoeksteen in de verduurzaming van Tata Steel
Sinds 1989 heeft Tata Steel zo al een verbetering van 34% op het gebied van energie-efficiëntie weten te realiseren. Hoppesteyn: Door investeringen zoals het Waste Heat Recovery project zullen we de komende drie jaar besparen op het totale aardgasverbruik. Een besparing van alleen al 1% staat gelijk aan 10.643 huishoudens.

De projecten binnen het Energy Efficiency Programma voldoen aan strenge verduurzamingseisen die onderdeel zijn van de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2050 volledig circulair te zijn. Het Energy Efficiency Programma is dan ook een hoeksteen voor onze inspanningen om de circulariteit van staal en het productieproces te verbeteren”.