20
december
2021
|
13:45
Europe/Amsterdam

Maatregelen Roadmap Plus realiseren forse afname in uitstoot PAK-stoffen

Samenvatting

Tata Steel is volop bezig met het doorvoeren van maatregelen die de uitstoot van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen - ofwel PAK-stoffen – fors verminderen. De maatregelen uit het Roadmap Plus-pakket zijn al vergevorderd en leiden in 2022 tot een vermindering van de uitstoot van PAK-stoffen met circa 50 procent ten opzichte van 2019.

Onderdeel van het maatregelenpakket is de bouw van een high tech milieu-installatie voor het reinigen van gassen bij de gloeiovens van de Koudbandwalserij. Daar worden staalrollen gewalst tot de juiste breedte en dikte en vervolgens verder verwerkt tot emailleerstaal voor met name witgoed zoals badkuipen, ovens, wasmachines en CV-ketels. Bij het verwarmen van staalrollen in de zogenoemde gloeiovens ontstaan PAK-stoffen uit walsolie die nog op het oppervlak van de rollen aanwezig is.

De nieuwe milieu-installatie bestaat uit twee onderdelen: het eerste onderdeel bestaat uit koolstoffilters die het merendeel van de PAK-stoffen afvangen. Het tweede onderdeel uit een naverbrander. Sylvia Meijers, projectmanager: “De naverbrander zet de resterende PAK-stoffen, die de filters niet afvangen, om in puur water en kooldioxide. Hierdoor stoot het gloeiproces nagenoeg straks geen PAK-stoffen meer uit. De bouw van de installatie vordert en we willen dit project begin 2022 realiseren.”Optimaliseren rookgasreiniging Sinterfabriek
Bij de Sinterfabriek voeren we enkele maanden een proef uit om PAK-stoffen beter uit de rookgassen te filteren. Om hier een reductie van PAK-stoffen te bewerkstelligen, wordt binnen de beschikbare filtercapaciteit maximaal actief kool gedoseerd. Deze maatregel is in uitvoering en de benodigde verificatiemetingen worden in de komende maanden uitgevoerd. 

Met de bouw van de milieu-installatie bij de Koudbandwalserij en het optimaliseren van de rooksgasreining bij de Sinterfabriek realiseert Tata Steel in de komende periode een reductie in de emissie van PAK-stoffen van circa 30 procent. In combinatie met andere maatregelen uit de Roadmap Plus wordt in 2022 een vermindering van circa 50 procent ten opzichte van 2019 behaald.

Veel maatregelen tegen PAK-stoffen al onderweg 
Het afgelopen jaar zijn diverse maatregelen genomen om de emissie van PAK-stoffen te verminderen. Zo is eind januari 2021 gestopt met het produceren van stopmassa bij de Hulpstoffenfabriek. Deze werd gebruikt om het tapgat in een hoogoven te dichten na het aftappen van de hoogoven.

Daarnaast worden bij Kooksfabriek 2 diverse maatregelen genomen die de emissies van deuren, klimpijpen en vulgaten verminderen.

Metingen
De verwachte afnames zijn gebaseerd op bestaande emissiegegevens, die als uitgangspunt dienen om onze resultaten mee te vergelijken, en de verwachte reductie in emissies per gebruikte techniek of installatie. Zoals gebruikelijk is er een meetprogramma opgezet om dit te controleren. Over het meetprogramma en de resultaten rapporteert Tata Steel aan de omgevingsdienst.

Roadmap Plus
Alle genoemde maatregelen zijn onderdeel van de Roadmap Plus, het maatregelen pakket waarmee in twee jaar de emissie van geur, stof, geluid, zware metalen en PAK-stoffen door Tata Steel te verminderen. In deze brochure leest u meer over hoe de diverse maatregelen de overlast gaan verminderen en hoe Tata Steel de voortgang van de maatregelen zal meten en communiceren.

Bekijk hier het dashboard van de Roadmap Plus om de voortgang te zien van alle maatregelen. In één oogopslag de maatregelen zien en de verwachte resultaten? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus.