29
november
2022
|
09:06
Europe/Amsterdam

Openbaar Ministerie bezoekt Tata Steel

Samenvatting

Op dinsdag 29 november voert het Openbaar Ministerie (OM) bij Tata Steel in IJmuiden een zogenaamde schouw uit om een goed beeld te krijgen van onze bedrijfsprocessen, het bedrijfsterrein en de fabrieken.

De schouw houdt verband met het in februari 2022 aangekondigde onderzoek van het OM naar het vermeend inbrengen van gevaarlijke stoffen in de bodem, lucht of het oppervlaktewater, waardoor de volksgezondheid zou kunnen worden aangetast.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt uitgevoerd door een team dat is samengesteld uit meerdere opsporingsinstanties. Na afronding van het onderzoek zal het OM eventuele vervolgstappen bekend maken. Een tijdlijn hiervoor is niet bekend. Tata Steel verleent alle medewerking aan het onderzoek.