15
december
2021
|
00:00
Europe/Amsterdam

Overkappen koelproces converterslak gestart

Samenvatting

In samenwerking met Harsco zijn we deze week gestart met de realisatie van de eerste nieuwe slakkenputten voor het koelen van converterslak. Deze nieuwe putten krijgen straks een mobiele overkapping waardoor we de verspreiding van stof tijdens het koelproces gaan verminderen. We verwachten begin volgend jaar de eerste nieuwe overkapte putten in gebruik te nemen en medio 2022 alle putten. Hierdoor koelen we de complete stroom aan converterslak onder een overkapping en minimaliseren we deze stofneerslag in de woonomgeving.

Om converterslak – een restproduct van het converterproces in de Staalfabriek - te koelen en verwerken, kiepen we deze slak in zogenoemde slakkenputten. Tijdens het koelen van de slak met water in de open slakkenputten, kan stof zich verspreiden door de stoom die met de warme lucht opstijgt. Door geheel nieuwe slakkenputten te maken die we kunnen voorzien van mobiele kappen, verminderen we de stofverspreiding van deze slaksoort tijdens het koelproces. Het overkappen gaan we combineren met een stevig nevelgordijn waardoor zoveel mogelijk stoom in de afgesloten put blijft en het stof dat vrijkomt, direct weer neerslaat. 

Bewezen techniek
Hans Hochstenbach, site manager bij Harsco: “Het overkappen van slakkenputten bleek zeer effectief. Met behulp van een depositiemonitor hebben we een visuele waarneming kunnen uitvoeren van de hoeveelheid stof die terechtkwam op de grond vlakbij het verwerkingsterrein. Hieruit bleek dat de hoeveelheid stof met ongeveer 60% is afgenomen. Daarom hebben we dit concept doorontwikkeld om dit effectiever en op grotere schaal toe te kunnen passen. Nu passen we deze maatregel toe bij de resterende open slakkenputten voor de verwerking van converterslak. Een flinke klus, want we bouwen daarvoor ook compleet nieuwe slakkenputten. We zijn blij deze maatregel in bedrijf te kunnen gaan nemen.” 

Het realiseren van de nieuwe slakkenputten met mobiele overkapping zal de komende maanden gefaseerd gebeuren. Naar verwachting kunnen we de eerste nieuwe overkapte putten begin januari in gebruik nemen en medio 2022 alle putten. 

Minder converterslakstof in directe woonomgeving
De afgelopen jaren is een aanzienlijke vermindering van het aandeel converterslakstof gerealiseerd dat in de stofmonsters in Wijk aan Zee wordt aangetroffen. In november 2019 en januari 2020 bleken stofmonsters uit Wijk aan Zee nog voor 40% tot 60% te bestaan uit converterslakstof. Vanaf februari 2020 is dit aandeel ongeveer gehalveerd.  Dit komt doordat er in het gehele converterproces bij de Staalfabriek – en het verwerkingsproces dat daarop volgt – diverse maatregelen zijn genomen. Zo hebben we de beschermlaag uit de slakkenpannen verwijderd, zodat er tijdens het kiepen geen verpulverde laag mee komt. Ook kiepen we deze slak op minimale hoogte van de put. 

Verder hebben we het converterproces in de Staalfabriek grondig geanalyseerd en aangepast, waardoor de eigenschappen van converterslak zijn veranderd en er minder stofontwikkeling optreedt tijdens verwerking. Bram Nugteren, manager overlast & omgeving: “Door alle maatregelen hebben we bij het verwerken van converterslak veel meer controle gekregen over de stofverspreiding. We zien en meten daadwerkelijk minder stofverspreiding tijdens deze stap. Door het overkappen van de slakkenputten nemen we de volgende stap in het beperken van de overlast door dit productieproces.” 

Meten
De effectiviteit van de genomen maatregel blijven we meten door het aandeel converterslakstof in de stofmonsters uit de omgeving te blijven monitoren. Op deze manier brengen we de verdere verlaging van het aandeel in kaart. 

Roadmap Plus
De maatregel is onderdeel van de Roadmap Plus: een maatregelenpakket dat de twee jaar tot forse vermindering van hinder door geur, stof, geluid, zware metalen en PAK-stoffen zal leiden. De stofneerslag in de directe woonomgeving gaan we in 2023 met circa 65% verminderen. Parallel aan deze maatregel, lopen er diverse andere maatregelen om de neerslag van stof in de omgeving te verminderen. Een belangrijke maatregel is het beperken van stofverwaaiing bij de opslagen en bij het overstorten op transportbanden in het grondstoffengebied. Dit doen we door het bouwen van stofschermen bij de kolenmengvelden en -opslagen en het overkappen van de bunkers van de Hoogovens en de aanvoer van grondstoffen hiernaartoe. Hier bevinden we ons in de voorbereidingsfase. Ook nemen we diverse operationele maatregelen bij de grondstoffenlogistiek. Zo verwachten we binnenkort een proef te starten met het plaatsen van vernevelingsinstallaties op de wielgravers. Dit vermindert naar verwachting de verspreiding van stof tijdens het verplaatsen van de grondstoffen. 

Bekijk hier het dashboard van de Roadmap Plus om de voortgang te zien van alle maatregelen. In één oogopslag de maatregelen zien en de verwachte resultaten? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus