06
juli
2021
|
07:52
Europe/Amsterdam

Peter Blauwhoff treedt terug als RVC-voorzitter Tata Steel Nederland B.V.

Samenvatting

Tata Steel Nederland B.V. (TSN) maakt bekend dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Peter Blauwhoff, terugtreedt met ingang van 13 juli 2021. Hij zal ook zijn positie als Independent Director in de Board of Directors van Tata Steel Limited (TSL) per die datum neerleggen.

Blauwhoff komt tot deze beslissing nu de Indiase aandeelhouder Tata Steel Ltd (TSL) te kennen heeft gegeven na separatie van TSN en TSUK, waarvoor vorige week het consultatieproces bij de COR is begonnen, de voorkeur te geven aan directe Executive vertegenwoordiging vanuit TSL in de RvC van TSN. 

Peter Blauwhoff: “Ik heb de afgelopen vier jaar met veel passie, inzet en tijd de belangen van TSN behartigd, een periode waarin onder meer de Joint Venture met Thyssenkrupp AG, het omgevingsdossier, de coronacrisis en het niet-bindende bod van het Zweedse SSAB bijzondere uitdagingen vormden. Ik vond het een voorrecht om in deze periode de RvC te mogen leiden en was daar graag verder mee gegaan. Daarom kwam de beslissing van de aandeelhouder onverwacht, maar ik respecteer deze en stop dan ook nu aan het einde van mijn eerste periode. Juist in de komende tijd met de separatie en de grote uitdagingen waar TSN voor staat met betrekking tot de omgeving en decarbonisatie, blijven de rol en de verantwoordelijkheden van de RvC van zeer groot belang voor TSN. Ik wens de RvC daarmee dan ook alle succes en zal de ontwikkelingen van TSN met grote interesse blijven volgen.”
 

De governance van TSN is, ook na de splitsing met Tata Steel UK, zo geregeld dat minimaal vijftig procent van de RvC bestaat uit onafhankelijke leden, inclusief het lid dat door de Ondernemingsraad wordt aangedragen. Elk lid heeft een gelijke stem. Na het vertrek van Peter Blauwhoff zal vicevoorzitter Marius Jonkhart de voorzittersrol tijdelijk op zich nemen.