15
juni
2021
|
09:45
Europe/Amsterdam

Proef gestart bij Staalfabriek om geuremissie te verminderen

Samenvatting
Tata Steel is een proef gestart om geuremissie bij het drogen van ruwijzer- en staalpannen bij de Staalfabriek op korte termijn te verminderen. Tijdens deze proef worden gassen die vrijkomen opnieuw ingezet in het proces. De proef is gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Het drogen van ruwijzer- en staalpannen gebeurt in een droogstandinstallatie. Tijdens de proef gaan we in dit proces gassen recirculeren. Dit betekent dat de gassen die vrijkomen nogmaals worden teruggevoerd naar de brander. Door deze aanpassingen verwachten we de geuruitstoot en daarmee de geurbelasting in de woonomgeving door deze bron te verminderen. Parallel aan dit project, bereiden we het project voor om een nieuw type droogstandinstallatie te realiseren waardoor we de geurbelasting door deze bron nog verder terugdringen.

Roadmap Plus
De maatregel is onderdeel van de recent aangekondigde Roadmap Plus. Onlangs presenteerde Tata Steel de verdere analyse en uitwerking van het maatregelenpakket, dat in twee jaar tot forse vermindering van hinder door geur, stof en geluid zal leiden. Om geuremissies verder te verminderen, versnellen we al onze milieumaatregelen uit de Roadmap en nemen we extra investeringen bij Kooksfabriek 2 en Beitsbaan 22 van de Koudbandwalserij. Ook breiden wij ons netwerk van elektronische neuzen uit om geurbronnen beter en sneller te kunnen herleiden op het terrein en om onze resultaten te monitoren.