30
maart
2022
|
11:05
Europe/Amsterdam

Rampenbestrijdingsplan Tata Steel / Linde Gas ter inzage

Samenvatting

Van 30 maart tot en met 11 mei 2022 ligt het Rampenbestrijdingsplan Tata Steel/Linde Gas ter inzage bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in Haarlem.

Het Rampenbestrijdingsplan Tata Steel/Linde Gas beschrijft de wijze waarop de rampenbestrijding op het terrein van Tata Steel is geregeld en hoe de rampenbestrijdingsorganisatie is ingericht. Het ‘Besluit Veiligheidsregio’s’ regelt dat het rampenbestrijdingsplan iedere drie jaar wordt geactualiseerd. Na elke actualisatie is de veiligheidsregio verplicht de geactualiseerde versie ter inzage te leggen.

Het rampenbestrijdingsplan is te downloaden via www.vrk.nl/terinzage

Vaststelling
Het definitieve Rampenbestrijdingsplan Tata Steel/Linde Gas wordt, na verwerking van zienswijzen, op 11 juli door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld. Tot die tijd blijft het huidige rampenplan geldig.