11
februari
2022
|
10:33
Europe/Amsterdam

Reactie op artikel over lossen schepen in Noordhollands Dagblad

Samenvatting
Het in dit speculatieve artikel geschetste beeld dat duizenden kilo’s grondstoffen willens en wetens in zee verdwijnen en de aantijging dat schippers daarvoor zouden worden betaald, herkent Tata Steel niet.

Het lossen van schepen met grondstoffen in de haven van Tata Steel gebeurt conform procedures. Doordat het herhaaldelijk oppakken van grondstoffen op den duur slijtage veroorzaakt aan de grijpers van de loskranen, kan het incidenteel voorkomen dat grondstoffen worden gemorst. Bij constatering daarvan wordt de grijper uit gebruik genomen en gerepareerd of vervangen. Ook blijven er soms grondstoffen aan de buitenkant van grijpers hangen. Als er grondstoffen worden gemorst, komen die op de kade of op het schip terecht en niet in het water.

In de havens is een bedrijf werkzaam dat in opdracht van Tata Steel zorgt dat de scheepsruimen volledig worden geleegd. Aan het eind van de lossing van een ruim worden medewerkers met een speciale machine neergelaten om restanten en de in hoeken van het ruim achtergebleven grondstoffen bijeen te vegen en het ruim veegschoon op te leveren. Vervolgens worden de dekluiken naar binnen geschoven en wordt eventueel morsmateriaal van de dekluiken in bakken geveegd of in het ruim.

Bij het lossen van schepen kan het voorkomen dat er beschadigingen optreden. Voor kleine beschadigingen komen Tata Steel en de schipper een schadebedrag overeen, dat contant wordt betaald. Deze betalingen worden schriftelijk vastgelegd. Incidenteel komt het voor dat er onvoldoende capaciteit is om het dek veegschoon op te leveren. Dan wordt ook met de kapitein een vergoeding afgesproken voor het veegschoon maken van de luiken en het dek van het schip.

De kapitein is verantwoordelijk voor het ordentelijk verwijderen van eventueel aanwezige grondstoffen. Tata Steel wijst de kapiteins van schepen er altijd uitdrukkelijk (en ook schriftelijk) op dat ladingluiken en dek vrij van ladingresten moeten zijn bij vertrek naar zee. Indien de bemanning de luiken en/of het dek schoonmaakt, dient dit te gebeuren zonder dat er grondstoffen in het water terechtkomen. Tevens wijst Tata Steel de kapiteins erop dat de autoriteiten hierop toezicht houden en dat er hoge boetes staan op het niet naleven hiervan.

Tata Steel handelt conform de nationale (Regeling Laden en Lossen Bulkschepen) en Europese wet- en regelgeving op dit gebied.