02
februari
2022
|
15:10
Europe/Amsterdam

Reactie op besluit Openbaar Ministerie

Samenvatting

Tata Steel heeft kennis genomen van het feit dat het Openbaar Ministerie besloten heeft om een onderzoek in te stellen naar aanleiding van de aangifte die advocatenkantoor Ficq & Partners heeft gedaan namens verschillende personen en stichtingen.

Op basis van de uitkomst daarvan gaat het Openbaar Ministerie besluiten of er al dan niet vervolgstappen komen. Tata Steel heeft het Openbaar Ministerie toegezegd medewerking te verlenen en ziet de resultaten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet.

Tata Steel is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de omgeving. Tata Steel blijft via maatregelen en investeringen uit de Roadmap Plus versneld op weg naar een verbeterde leefomgeving.