01
december
2021
|
15:07
Europe/Amsterdam

Reactie op brief en bericht I

Samenvatting

Vandaag hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat gereageerd op het debat dat in september in de Tweede Kamer plaatsvond.

Daarnaast heeft het ministerie van I&W samen met provincie Noord Holland een plan van aanpak gepresenteerd dat erop is gericht een schonere leefomgeving te creëren voor de bewoners van de IJmond.

Over de onderwerpen uit de brieven zijn wij al langere tijd in gesprek met alle partijen: landelijke overheid, regionale overheid, gemeenten en omgeving. Wij werken hard aan oplossingen om de impact van onze processen op de omgeving te minimaliseren.

Hiervoor hebben we een uitgebreid maatregelenpakket van 300 miljoen euro in uitvoering (de Roadmap Plus). De maatregelen die de afgelopen jaren al zijn genomen hebben er inmiddels toe geleid dat de emissies van onder meer stof, geur en geluid in de omgeving zijn afgenomen. De komende jaren zullen wij de uitstoot nog verder verminderen.

Om de grafietemissies te voorkomen en overlast weg te nemen is er in 2020 een nieuwe fabriekshal in gebruik genomen om een van de bijproducten van het staalproces inpandig te verwerken. Bij onze Kooksfabriek 2 zijn inmiddels ingrijpende maatregelen genomen om de geuroverlast te verminderen. Een andere maatregel waaraan we werken is de bouw van een DeNOx- en ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek waarmee de verspreiding en uitstoot van stof fors zal verminderen.

Tata Steel heeft onlangs bovendien besloten om volop te koersen op de productie van groen staal via de waterstofroute. Deze route is niet alleen goed voor het klimaat door CO2-reductie, maar heeft ook de meeste voordelen voor de omgeving.