09
juni
2022
|
10:10
Europe/Amsterdam

Reactie op GGD rapport 'Gezondheid in de IJmond 2020'

Samenvatting

Het welzijn en de gezondheid van de mensen in de omgeving, waar ook veel van onze medewerkers en hun families wonen, gaat ons aan het hart. Het staat buiten kijf dat een schone leefomgeving in ieders belang is. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid en werken wij hard aan het verminderen van onze impact op de leefomgeving.

We hebben een uitgebreid programma aan maatregelen, de Roadmap Plus, en investeren honderden miljoenen euro’s in bijvoorbeeld het aanbrengen van stofschermen, filters en overkappingen. Het verminderen van emissies en overlast staat hierbij centraal. In het vandaag gepubliceerde rapport, dat kijkt naar de periode 2012-2020, zijn de effecten van de meeste van de maatregelen die we al genomen hebben nog niet zichtbaar. Nagenoeg alle maatregelen moeten in 2023 zijn afgerond en leiden tot een afname van de emissie van geur, stof en geluid. Dit moet onder meer zorgen voor 65% minder stofneerslag, 35% minder fijn stof uitstoot en 55% minder uitstoot van zware metalen. Samen met de keuze voor waterstof als energiebron moet dit ervoor zorgen dat we uiterlijk 2030 een groen en schoon staalbedrijf zijn.