13
juli
2022
|
10:39
Europe/Amsterdam

Reactie op ontwerpbesluiten Provincie Noord-Holland

Samenvatting

De provincie Noord Holland en de betrokken omgevingsdiensten hebben vandaag de ontwerpbesluiten gedeeld naar aanleiding van twee verzoeken van de stichting MOB om 1) onze natuurvergunningen geheel of gedeeltelijk in te trekken ivm stikstofdepositie én 2) een verzoek tot aanscherping of intrekking van de milieuvergunning van Tata Steel.  We hebben vernomen dat het eerste verzoek gedeeltelijk is toegewezen. Dit betekent dat wij aanvullende maatregelen moeten nemen om onze uitstoot van stikstof verder te verlagen. Inmiddels hebben wij vrijwillig…

De provincie Noord Holland en de betrokken omgevingsdiensten hebben vandaag de ontwerpbesluiten gedeeld naar aanleiding van twee verzoeken van de stichting MOB om 1) onze natuurvergunningen geheel of gedeeltelijk in te trekken ivm stikstofdepositie én 2) een verzoek tot aanscherping of intrekking van de milieuvergunning van Tata Steel.  We hebben vernomen dat het eerste verzoek gedeeltelijk is toegewezen. Dit betekent dat wij aanvullende maatregelen moeten nemen om onze uitstoot van stikstof verder te verlagen. Inmiddels hebben wij vrijwillig al een aantal maatregelen in werking gezet. Onze huidige bedrijfsvoertuigen gaan bijvoorbeeld over van diesel naar biobrandstof. 

Het tweede verzoek (dat ziet op onze milieuvergunning van Tata Steel) is afgewezen. Er wordt geconcludeerd dat wij voldoen aan Best Beschikbare Technieken (BBT) en dat luchtemissies daarnaast grotendeels worden gereguleerd door de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

Waarbij de provincie en de OD ook aangeven dat wij de afgelopen jaren al emissie-reducerende maatregelen hebben genomen en er vertrouwen is in onze Roadmap Plus maatregelen om de emissies naar de lucht (van NOx, SO2, Stof incl. ZZS) verder te doen afnemen. De eerste resultaten hiervan (bijvoorbeeld de uitstoot van PAK's) zijn inmiddels gerealiseerd en het gros van de impact van deze maatregelen zal in de komende jaren worden gerealiseerd. Daarnaast wordt aangegeven dat onze Groen Staal waterstofroute verdere reductie van uitstoot mogelijk zal maken. 

Wij blijven uiteraard graag in overleg met de provincie en de omgevingsdiensten wat we verder kunnen doen om onze uitstoot verder naar beneden te brengen.