02
september
2021
|
09:01
Europe/Amsterdam

Reactie op RIVM rapport

Samenvatting

We hebben het RIVM-rapport vanochtend ontvangen en gaan het bestuderen. We begrijpen dat er zorgen leven in de omgeving en onderschrijven het belang van onderzoek, zodat er op basis van feiten kan worden gehandeld.

We streven ernaar om de impact van de processen op de omgeving te minimaliseren, dat is een continu proces. We hebben daar ook een uitgebreid maatregelenpakket voor in uitvoering, de Roadmap Plus. We investeren daar honderden miljoenen euro’s in. De maatregelen die de afgelopen jaren al zijn genomen hebben er inmiddels toe geleid dat de emissies van onder meer stof en geluid in de omgeving flink zijn afgenomen. De komende jaren wordt een verdere reductie van emissies gerealiseerd.