13
juli
2022
|
10:03
Europe/Amsterdam

Reactie op verslag expertsessies met RIVM

Samenvatting

Naar aanleiding van het verschijnen van het RIVM-rapport eind januari wilden we graag zo snel mogelijk in gesprek met de auteurs. Dit om inzicht te krijgen in de verschillen tussen de uitgevoerde metingen en de berekeningen op basis van de bekende uitstoot. Dit is voor Tata Steel van groot belang, omdat de uitstootcijfers de basis vormen van de emissierapportages en ook van de doelstellingen van bijvoorbeeld de Roadmap Plus, ons programma om uitstoot van stof, geur en geluid zoveel als mogelijk te verminderen. Ons doel is namelijk steeds te kijken welke stappen we kunnen zetten om onze impact op de leefomgeving in de directe nabijheid van onze fabrieken in IJmuiden verder te verminderen.

Inmiddels hebben we twee keer overleg gevoerd met verschillende betrokkenen, niet alleen RIVM, maar ook ILT, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst OD NZKG. Het goede nieuws is dat we de verschillen in cijfers grotendeels kunnen verklaren. De verschillen worden vooral veroorzaakt door kenmerken van de emissiebronnen. Dat wil zeggen dat het niet gaat over de hoeveelheid uitstoot, maar met name over de hoogte van de bron, de temperatuur van de uitstoot en de specifieke locatie van de bron. Dit zijn factoren die van invloed zijn op verspreiding van emissies.

Dergelijke kenmerken zijn in de inventarisatie van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) op verschillende punten anders ingevoerd dan in het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Daar is ruimte voor verbetering en Tata Steel zal deze brongegevens dan ook in het volgende e-MJV aanpassen. 

Daarnaast heeft het overleg opgeleverd dat er meer inzicht is gekomen in de diffuse uitstoot van specifieke PAK-stoffen als IND en BGP bij de kooksfabrieken (zoals bij de ovendeuren). Dit is opgenomen in de herziene ZZS-gegevens. Tata Steel kan hiermee ook vol vertrouwen bevestigen dat de ambities en doelstellingen van de Roadmap Plus onveranderd blijven. 

Voor ons staat voorop dat we een gemeenschappelijk doel hebben: het verder verbeteren van onze processen en het verder verminderen van de impact op de leefomgeving. Een schone leefomgeving is in ieders belang. Om dit te realiseren hebben we een uitgebreid pakket van maatregelen in uitvoering en investeren we meer dan 300 miljoen euro. Hierdoor gaan we versneld op weg naar een schonere leefomgeving. Samen met de keuze voor waterstof als energiebron moet dit ervoor zorgen dat we in 2030 een groen bedrijf zijn dat staal maakt waarin we wonen, wassen, rijden en waaruit we eten.

Meer informatie
- Bekijk via deze link ook de presentatie en memo gegeven door Tata Steel tijdens de expertsessies. 
- Bekijk op deze pagina ook meer informatie over de herziene ZZS-gegevens.