22
september
2023
|
14:19
Europe/Amsterdam

"RIVM’s bevindingen raken ons, gezondheid belangrijk onderdeel van onze maatregelen en plannen"

Samenvatting

Vandaag heeft het RIVM een rapport gepubliceerd over de bijdrage van Tata Steel aan de blootstellingen en gezondheidsrisico’s voor bewoners van de IJmond en de kwaliteit van de leefomgeving.

We zijn al generaties onderdeel van de IJmond en zijn in al die jaren met elkaar vergroeid. We weten dat mensen in de directe omgeving zich zorgen maken over de impact van ons bedrijf op hun gezondheid, en trekken ons dat aan. Juist daardoor raken de bevindingen van het RIVM ons. 

De wettelijke en maatschappelijke normen voor bedrijven als Tata Steel zijn door de jaren heen veranderd en zullen blijven veranderen. En ons bedrijf verandert mee. Het rapport laat zien dat onze uitstoot voldoet aan wettelijke grenswaarden. Desondanks hebben we de afgelopen jaren een groot aantal maatregelen genomen om onze impact op de omgeving en de overlast die mensen ervaren verder te verminderen. En dat blijven we doen want onze ambitie reikt verder. 

Roadmap Plus-verbeterprogramma 
Binnen het zogenoemde Roadmap Plus-verbeterprogramma lopen verschillende projecten om onze impact op de omgeving zo snel mogelijk verder te verminderen. Van een aantal maatregelen zijn de eerste resultaten zichtbaar. Zo is de uitstoot van PAKs, fijnstof, zware metalen en lood de afgelopen jaren verminderd. 

Van andere maatregelen zijn de effecten nog niet te zien. Grote verbeteringen op het gebied van fijnstof en zware metalen willen we eind 2023 realiseren, bijvoorbeeld met de ingebruikname van de ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek en extra afzuiginstallaties bij de Hoogovens en de Staalfabriek. Ook hopen we snel te kunnen beginnen met de bouw van een windscherm rond onze grondstofopslagen waarmee we de mogelijke verspreiding van stof verder beperken. Volgens planning wordt in 2025 een installatie bij de Pelletfabriek in gebruik genomen die de uitstoot van stikstofoxiden vermindert. 

Daarnaast blijven we kijken hoe we onze uitstoot van stof, geur en geluid nog verder naar beneden kunnen brengen. 

Groen Staal-plan 
We maken al 100 jaar staal in de IJmond en willen dat ook de komende 100 jaar blijven doen. Maar wel op een andere manier. We zijn ons er van bewust dat gezondheid een belangrijk onderdeel moet zijn van ons Groen Staal-plan, naast klimaat en een schonere leefomgeving. Samen met alle betrokken partijen willen we daarover in gesprek blijven om samen volgende stappen te zetten. 

Staal is essentieel voor de huidige en toekomstige samenleving, juist ook in het verder verduurzamen van onze maatschappij. We willen met ons Groen Staal-plan een volgend hoofdstuk schrijven waarin steenkool overbodig is, we onze CO2-uitstoot in 2030 verminderen met 35% tot 40% en in 2045 CO2-neutraal zijn.