17
november
2021
|
08:38
Europe/Amsterdam

Reactie Tata Steel aanscherpen voorschriften zwavelzuurfabrieken bij Kooksfabrieken

Samenvatting

Vanmorgen heeft Tata Steel kennisgenomen van het aanscherpen van de voorschriften zwavelzuurfabrieken bij de Kooksfabrieken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Wij zijn continue in overleg met de Omgevingsdienst om de impact op de leefomgeving te minimaliseren. Daarvoor hebben wij een uitgebreid maatregelenpakket, Roadmap Plus, waarbij wij deze milieumaatregelen maximaal versnellen om de impact op de leefomgeving zo snel mogelijk te verminderen. Hiermee verminderen we de geurbelasting in de directe woonomgeving met circa 85%. Met de Roadmap Plus realiseren we in 2025 ook een reductie van de uitstoot van - onder andere - stikstofoxiden met circa 30 procent. Wij bestuderen de voorschriften om te kijken of en welke impact dit heeft op ons maatregelenpakket.