10
november
2021
|
10:44
Europe/Amsterdam

Reactie Tata Steel herzieningsbesluit geurbeleid Omgevingsdienst

Samenvatting

Vanmorgen heeft Tata Steel kennisgenomen van het voorgenomen herzieningsbesluit geurbeleid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Wij zijn continue in overleg met de Omgevingsdienst om de impact op de leefomgeving te minimaliseren. Daarvoor hebben wij een uitgebreid maatregelenpakket, Roadmap Plus, waarbij wij deze milieumaatregelen maximaal versnellen om de impact op de leefomgeving zo snel mogelijk te verminderen. Hiermee verminderen we de geurbelasting in de directe woonomgeving met circa 85%. Wij bestuderen het voorgenomen herzieningsbesluit om te kijken of en welke impact dit heeft op ons maatregelenpakket.