18
februari
2022
|
09:54
Europe/Amsterdam

Reactie Tata Steel op artikelen ongewone voorvallen

Samenvatting

Lees hier onze reactie op de artikelen over ongewone voorvallen.

Onder ongewone voorvallen wordt alles gerekend dat niet behoort tot de reguliere processen op de site. Dat loopt uiteen van het omvallen van een vaatje olie in een fabriek tot een bermbrandje, het fakkelen van gassen tijdens onderhoud en de uitstoot van stoffen door een procesverstoring. Dat dit in totaal zo’n 1.000 meldingen per jaar zijn dient te worden beschouwd in de context van de hierboven omschreven uiteenlopende aard van de meldingen en het feit dat het hier gaat om een fabrieksterrein van 750 hectare (vergelijkbaar met de gemeente Bussum) met 17 fabrieken en installaties waar 9.000 eigen medewerkers en duizenden medewerkers van andere bedrijven 365 dagen per jaar 24/7 aan het werk zijn. Tata Steel rapporteert ongewone voorvallen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Tata Steel streeft er uiteraard naar het aantal ongewone voorvallen zo veel mogelijk te reduceren. Als de ongewone voorvallen leiden tot emissies via schoorstenen waar continu gemeten wordt, dan worden deze meegenomen in de emissieregistraties.

Voor overige incidenten wordt een schatting gemaakt over de emissies. Om hier meer inzicht in te krijgen is Tata Steel bezig om een inschatting te maken van de grootte aan emissies naar aanleiding van ongewone voorvallen ten op zicht van de reguliere emissies. Deze resultaten zullen we binnenkort ook bespreken met de Omgevingsdienst. De eerste analyses laten zien dat deze emissies uit ongewone voorvallen een relatief klein deel zijn van de totale emissies (rond de 1%).

Sommige ongewone voorvallen resulteren in uitstoot van stoffen die al dan niet een impact kunnen hebben op de omgeving. Tata Steel investeert honderden miljoenen euro’s in het verbeteren van en bouwen van nieuwe (milieu)installaties. Daarbij wordt altijd gekeken naar het maximaal reduceren van uitstoot. Zo is bij de bouw van een nieuwe kooksgashouder een paar jaar geleden gekozen voor een grotere gashouder, waardoor er bij onderhoud aan installaties minder gas hoeft te worden gefakkeld. Dat heeft een positieve impact op onze omgeving.