28
juli
2021
|
09:37
Europe/Amsterdam

Reactie Tata Steel op onderzoek voorstel omwonenden

Samenvatting

Tata Steel heeft via de media vernomen dat een groep omwonenden het plan heeft om milieuonderzoek te doen. Wij kennen het onderzoek of het onderzoeksplan niet en kunnen ook daar dan ook niet inhoudelijk op reageren. Wij blijven inzetten op goede informatievoorziening aan alle betrokkenen: medewerkers, leveranciers en omwonenden. Het is voor iedereen van belang te kunnen handelen op basis van zorgvuldig vastgestelde feiten.

Afgelopen jaren is al heel veel onderzocht waarvan de Provincie ook onlangs een overzicht heeft gepubliceerd op de website.

Uitingen dat wij gegevens achter zouden houden en niet mee zouden willen werken aan onderzoeken, herkennen wij absoluut niet.

Wij hechten er waarde aan om in gesprek te zijn met de omgeving en nemen de zorgen van onze buren zeer serieus. Wij investeren honderden miljoenen euro’s in een actieplan dat de impact van onze bedrijfsprocessen op de omgeving tot een minimum beperkt. Een actieplan dat wij onlangs ook versneld en met concrete doelstellingen, in werking hebben gesteld.