22
juni
2020
|
17:28
Europe/Amsterdam

Reactie Tata Steel op rapport GGD

Samenvatting

Naar aanleiding van berichtgeving over het feit dat Tata Steel al eerder inzicht zou hebben gehad in het GGD-rapport ‘Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-2018' hechten we eraan te melden dat wij dit rapport op maandagavond 15 juni van de GGD hebben ontvangen.

Tata Steel is op geen enkele manier betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport en we hebben geen enkele inzage gehad in eerdere versies van het rapport. Wij blijven inzetten op juiste en zorgvuldige informatievoorziening aan alle betrokkenen: omwonenden, medewerkers en leveranciers. Het is voor iedereen van belang te kunnen handelen op basis van zorgvuldig vastgestelde feiten. Wij verwelkomen ieder onderzoek dat daaraan bijdraagt.