16
november
2022
|
12:00
Europe/Amsterdam

RIVM-rapport over depositie in de IJmond

Samenvatting

Vandaag heeft RIVM een nieuw rapport uitgebracht over depositie in de IJmond. RIVM heeft onderzocht hoeveel PAK’s en metalen in stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen. Dit rapport is een vervolg op een depositierapport uit september 2021, waarvan de metingen in 2020 hebben plaatsgevonden. De toenmalige staatssecretaris heeft toegezegd dit onderzoek nog een keer te herhalen om te toetsen of er een verbetering zou zijn. Daar is dit nieuwe rapport de uitkomst van.

Mensen in de omgeving van ons maken zich zorgen over de impact van onze activiteiten op hun gezondheid. We horen het als we met omwonenden spreken en we lezen het online en offline. Het overgrote deel van onze medewerkers en contractors woont in de regio. We hebben een gemeenschappelijk doel: een schone leefomgeving. Daarom doen we elke dag ons best de impact van onze fabrieken op de leefomgeving verder te verminderen. 

In 2019 zijn wij een uitgebreid verbeterprogramma gestart om in hoog tempo de uitstoot van geluid, geur, stof en zware metalen verder terug te brengen.

  • De afgelopen twee jaar hebben wij vooruitgang geboekt in het verder verminderen van de uitstoot van PAK’s, geur en stof. Onderzoek door onafhankelijke meetbureaus laat zien dat de beoogde doelstelling van 50% minder PAK’s-uitstoot ten opzichte van 2019 is gehaald.
  • Uit stofmonsters blijkt dat door de uitvoering van diverse maatregelen het aandeel slakstof in de stofmonsters is afgenomen.
  • Ook de geuremissies bij de Kooks- en Gasfabriek 2 en Staalfabriek (bij het opstoken van staalpannen) zijn meer dan gehalveerd. 

Maar natuurlijk gaan we door en hebben we grote ambities voor de komende jaren.

  • Naar verwachting worden grote projecten voor het verminderen van stof en zware metalen volgend jaar opgeleverd, zoals extra afzuiginstallaties bij de Staalfabriek en de Hoogovens.
  • Ook bouwen we een windscherm om de grondstofopslagen.
  • Daarnaast komen er overkappingen voor de hoogovenbunkers en het bijbehorende grondstoffentransport.
  • Verder bouwen we de grootste milieu-installatie ooit bij de Pelletfabriek.

Wij monitoren en doen continu metingen om het effect van onze maatregelen vast te stellen en bij te sturen waar nodig. RIVM stelt voor om langere tijd metingen te doen om te kunnen zien of de hoeveelheid neergedaald stof met PAK en metalen in de IJmond verandert. Wij zijn het daar volledig mee eens. Bovendien laten ook wij sinds 2021 onder supervisie van een extern geaccrediteerd bureau op diverse locaties in de omgeving stofmonsters nemen om de herkomst te analyseren. Inmiddels hebben we ook de keuze gemaakt voor om met waterstof staal te maken in plaats van met kolen. Dit moet ertoe leiden dat wij in 2030 onze CO2-uitstoot met 35-40% verminderen en in 2045 volledig CO2-neutraal staal maken. Daar werken onze mensen dag in, dag uit aan. En dat zal ook bijdragen aan een schonere leefomgeving.

Voor meer informatie, zie ons voortgangsrapport.