28
maart
2023
|
09:53
Europe/Amsterdam

Significant minder uitstoot met groen staal route Tata Steel

Samenvatting

De productie van groen staal (het project HeraCless, dat uit de twee fasen HeraCless 1 en HeraCless 2 bestaat) door Tata Steel in IJmuiden zal leiden tot veel minder uitstoot. De CO2-emissie daalt in twee stappen fors met 75%, terwijl de uitstoot van zware metalen, PAK’s, stikstof en fijnstof met tussen de 40% en 85% afneemt als gevolg van het in 2021 gestarte project om de uitstoot van geur, stof en geluid terug te dringen (Roadmap Plus) én de productie van groen staal (HeraCless).

Deze cijfers heeft Tata Steel Nederland vandaag gedeeld met de ministeries van Economische Zaken & Klimaat, Infrastructuur & Waterstaat én de Provincie Noord-Holland.  Het onderzoek  – die  in september 2022 door Tata Steel Nederland was toegezegd - naar de verwachte effecten op de omgeving van groene staalproductie van Tata Steel in IJmuiden geeft  de nieuwste cijfers op het gebied van emissies per 2029 en 2035. Het volledige rapport is hier te vinden. 

In de brief aan de ministeries en de provincie laat Tata Steel Nederland zien dat de transitie naar staalproductie op basis van groene waterstof in plaats van kolen zorgt voor een reductie van broeikasgasemissies die volledig voldoet aan de ambities die zijn afgesproken in de zogeheten Expression of Principles zoals overeengekomen tussen het Rijk en het bedrijf.

De productie van groen staal in IJmuiden heeft positieve effecten op de emissies van metalen, PAK’s, stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof (PM10). Het grootste deel hiervan zal worden gerealiseerd na fase 2 van HeraCless (2035). Met realisatie van HeraCless 1 sluiten Kooks -en gasfabriek 2 (2029) en Hoogoven 7. Met HeraCless 2 sluiten ook de andere Kooks- en gasfabriek en Hoogoven. Bovendien is er dan een extra effect op de uitstoot omdat  ook het gebruik van kolen tot een minimum is gereduceerd en fabrieksonderdelen zoals de sinterlijnen kunnen worden gesloten. Tata Steel is verheugd met de uitkomsten van deze verwachte emissiereducties van de route naar groen staal in een schone omgeving.

De met de ministeries en de provincie gedeelde brief van Tata Steel Nederland laat ook zien dat het huidige programma gericht op het verminderen van uitstoot (Roadmap Plus) op korte termijn al voor serieuze afname van uitstoot zal zorgen, met een significante verbetering na afronding van dit programma in 2025. Zo halveert de uitstoot van zware metalen en PAK’s (respectievelijk 55% en 50%). De groen staal route zal hierop voortbouwen en verdere afname van luchtemissies laten zien. Overigens heeft Tata Steel zich gecommitteerd aan CO2-neutrale productie per 2045.

Vermindering van uitstoot
 

*  De tabel toont de cumulatieve emissiereductie-effecten van de Roadmap Plus en de groene staalplannen HeraCless 1 en 2. De gepresenteerde waarden zijn afgerond op 5%. Ze zijn gebaseerd op modelberekeningen uitgaande van verschillende aannames. De berekeningen zijn gemaakt op basis van de meest recente kennis en keuzes (februari 2023). Daadwerkelijke emissies na implementatie kunnen afwijken. De CO2-emissiereductie is afhankelijk van de beschikbaarheid van groene waterstof. De emissiereducties voor de andere stoffen zijn gebaseerd op staalproductie met behulp van aardgas.