08
maart
2022
|
21:23
Europe/Amsterdam

Startsein voor het Techport Innovation Centre

Samenvatting

Tata Steel stapt in snel tempo over op nieuwe technologieën voor de productie van groen staal in een schone omgeving. En daar is ook een nieuwe generatie technici hard bij nodig. Het nieuwe Techport Innovation Centre gaat daar vanaf volgende jaar een belangrijke rol in spelen.

Vanaf 2023 komt naast het gebouw van de Academy van Tata Steel en Nova College in Velsen-Noord een innovatiecentrum. Dat is een nieuw knooppunt voor de technici van de toekomst, bedrijven, onderwijs en overheid: dé plek voor de innovatie van de maakindustrie.

Technici zijn onmisbaar voor de verdere digitalisering van het onderhoud van installaties, het ontwikkelen van geavanceerde productieprocessen en de allernieuwste toepassingen van energie. En dat is de focus van het innovatiecentrum.

Schoner en slimmer
“De maakindustrie staat, met name in de IJmond, voor een grote uitdaging om schoner en slimmer te produceren. Daarbij moeten we zelf de kennis en kunde ontwikkelen voor nieuwe technologieën en productiemethodes. Ook bij Tata Steel zijn we op zoek naar innovatiekracht en mensen die aan onze waterstofroute willen werken. Daarom is het voor ons van belang om hier ook deel van uit te maken”, vertelt Mark Denys. Mark is voorzitter van Techport en directeur Technology Transition bij Tata Steel waar hij zich dagelijks bezig houdt met de overgang naar een duurzame toekomst.

Turbo voor de banenmotor
Sinds de start in 2013 heeft Techport tienduizenden jongeren geïnspireerd voor technologie en zijn bijvoorbeeld diverse techniekopleidingen in de IJmond vernieuwd. “Maar we hebben nog véél meer technici nodig, zeker in de stroomversnelling van de regio IJmond: waar verduurzaming en techniek samengaan. Hier willen wij de technici van de toekomst uitdagen en opleiden” aldus Mark.

Techport
Techport is een netwerk van meer dan 70 bedrijven, scholen, kennisinstellingen en regionale overheden en zet zich in voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie. Tata Steel maakt daarvan onderdeel uit. 

Meer informatie hierover via https://www.techport.nl/