10
november
2022
|
09:46
Europe/Amsterdam

Tata Steel beloont mannen en vrouwen vrijwel gelijk

Samenvatting

Tata Steel beloont mannen en vrouwen voor gelijk werk vrijwel gelijk. Dat blijkt uit het onderzoek dat AWVN (Algemene Werkgevers Vereniging Nederland) in opdracht van Tata Steel IJmuiden heeft uitgevoerd. Er resteert nog een verschil van gemiddeld 1% in het nadeel van vrouwen. Waar dit minieme verschil vandaan komt, is niet te verklaren uit de data waarop het onderzoek is gebaseerd.

Dit is goed nieuws, want bij Tata Steel vinden we het belangrijk dat we een eerlijk beloningsbeleid hanteren en mannen en vrouwen gelijk belonen voor gelijk werk. Als onderdeel van het diversiteit- en inclusiebeleid en de wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen deed  AWVN onderzoek naar het verschil in beloning tussen medewerkers die onder de CAO van Tata Steel IJmuiden vallen.

Tata Steel scoort in vergelijking met de markt heel goed. Uit recente onderzoeken van AWVN blijkt dat er nog steeds een verschil is van gemiddeld 2% á 3%.

In ons streven naar meer diversiteit hebben we onszelf bij de verschillende beroepsgroepen ten doel gesteld meer vrouwen aan te nemen en ervoor te zorgen dat er geen verschil is in beloning tussen mannen en vrouwen. Wij geloven er namelijk in dat diversiteit niet alleen in moreel opzicht goed is, maar ook goed is voor het functioneren van ons bedrijf. Bovendien willen we een goede afspiegeling van de samenleving zijn zodat mensen, klanten, omgeving en arbeidsmarkt zich in onze organisatie herkennen.