30
maart
2021
|
15:21
Europe/Amsterdam

Tata Steel dient plan in voor CO2 afvang en productie waterstof

Samenvatting

40% CO2 reductie in 2030 mogelijk

Tata Steel Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave, zowel op het gebied van CO2 reductie als op het gebied van milieu en overlast voor de omgeving. Samen met de Rijksoverheid heeft Tata Steel afspraken gemaakt in een Expression of Principles over de CO2 reductie. Hierin staat dat Tata Steel de ambitie heeft om in 2030 vijf miljoen ton CO2 te reduceren per jaar. Dit gaat een flinke stap verder dan de proportionele bijdrage van Tata Steel aan het Klimaatakkoord.

Ondertussen heeft Tata Steel een notitie ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied waarin de plannen zijn beschreven voor een van de projecten dat het bedrijf aan het voorbereiden is voor de toekomst. De notitie zal via de Omgevingsdienst ter inzage worden gepubliceerd. Het project kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de CO uitstoot van onze staalfabriek in IJmuiden.

Het project dat is beschreven, houdt een aantal zaken in:

  1. Afvang van CO2 vanuit de Hoogovens en opslag daarvan in lege gasvelden op zee, meer dan 50 kilometer vanaf de kust.
  2. Het gebruiken van de restgassen via een waterstoffabriek om 100.000 ton waterstof te maken per jaar. Omdat de CO2 die daarbij ontstaat ook wordt afgevangen, spreken we over zogenaamde blauwe waterstof. Deze waterstof kan ingezet worden om staal te kunnen maken of geleverd worden aan een nationaal toekomstig waterstofnet.

Als de plannen worden goedgekeurd en de benodigde financiering wordt overeengekomen, zou dit leiden tot 40% reductie van de CO2 uitstoot van IJmuiden in 2030. Dit staat gelijk aan vijf miljoen ton minder uitstoot per jaar. Het zou ook een belangrijke stap zijn richting de CO2 neutrale ambitie van Tata Steel in Europa uiterlijk in 2050. Hierbij worden verschillende opties bekeken en overwogen waarvan dit project er eentje is. Van belang hierbij is dat er vanuit de overheid financiële en regelgevende steun nodig is.

We moeten nu samen met de overheid voortvarend starten met de uitvoering van de klimaatplannen. Er moet nog veel gebeuren om vooruitgang te boeken met deze plannen. Dit soort projecten kosten veel doorlooptijd voordat een besluit kan worden genomen. Een eerst stap is nu gezet met het indienen van deze notitie.  

Tegelijkertijd hebben we ook aanzienlijke milieu investeringen gedaan voor een betere lokale leefomgeving. Hier zijn al grote stappen gezet, zoals de hal waarin de slak wordt verwerkt waardoor de uitstoot van grafiet niet meer voorkomt.  Ook hebben we een aanvullend milieu investeringspakket van 300 miljoen euro aangekondigd. We zullen nog sneller de impact op de omgeving in meerdere opzichten reduceren. Dit programma voeren we de komende jaren uit. Dit traject loopt parallel met de plannen voor een duurzame toekomst.