01
september
2021
|
09:24
Europe/Amsterdam

Tata Steel en polonium

Samenvatting

Bij het ijzerproductieproces van Tata Steel wordt stof en slib afgevangen, dat zeer lage concentraties radioactieve elementen bevat, afkomstig uit ijzererts en kolen.

Dit materiaal wordt door Tata Steel naar afvalverwerkingsbedrijven gebracht. Het gaat om zo’n 29.000 ton nat slib per jaar, dat zo’n 20.000 ton vaste stof bevat (de rest is water). Het overgrote deel van deze vaste stof bestaat uit ijzeroxiden en koolstof. Minder dan 1% van de vaste bestanddelen bevat geringe hoeveelheden radioactieve elementen. 

Van de 20.000 ton vaste stof werd tot 1 januari ruim 12.000 ton naar de afvalverwerking in Nauerna gebracht. Sinds 1 januari van dit jaar gaat dit materiaal naar de afvalverwerking in Wieringermeer.

Polonium-210 is een stof die van nature in zeer geringe mate voorkomt in de ijzerertsen en kolen die in IJmuiden worden gebruikt. Tata Steel heeft een vergunning om deze reststoffen af te mogen voeren. De vergunning schrijft voor dat blootstelling niet hoger mag zijn dan 0,3 milliSievert (mSv) per jaar. De blootstelling vanwege het productieproces bij Tata Steel bedraagt 0,007 mSv voor medewerkers en maximaal 0,014 mSv voor omwonenden. Dat is dus ruim binnen de norm. Het afval is ongevaarlijk voor mens en milieu. 

Tata Steel brengt jaarlijks een verslag uit over stralingsbescherming en rapporteert hierover aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Het staalbedrijf staat tevens onder toezicht van deze autoriteit.