02
september
2021
|
11:47
Europe/Amsterdam

Tata Steel neemt het RIVM-rapport uiterst serieus en voelt de urgentie om te komen tot een snelle verbetering van de leefomgeving

Samenvatting

Tata Steel neemt het RIVM-rapport zeer serieus. We begrijpen dat omwonenden en met name de inwoners van Wijk aan Zee zich naar aanleiding van dit rapport zorgen maken over hun gezondheid en die van hun kinderen en delen deze zorg.

Tata Steel voelt de urgentie voor verbetering en heeft daartoe een maatregelenpakket in uitvoering (Roadmap Plus). De urgentie is met dit rapport alleen maar groter geworden. Daarom heeft Tata Steel de rijksoverheid en de provincie gevraagd om nog deze week om tafel te gaan naar aanleiding van het rapport in relatie tot de reeds ingezette en voorgenomen maatregelen. Wij zullen hierover vanzelfsprekend ook met omwonenden in gesprek gaan.

Dit rapport onderstreept de noodzaak om te komen tot een gezondere leefomgeving. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid.