14
mei
2021
|
07:30
Europe/Amsterdam

Tata Steel over plan FNV

Samenvatting

Tata Steel Nederland (TSN) heeft kennis genomen van het plan waarmee FNV een brede discussie wil starten over de beste manier voor verduurzaming van de staalproductie in de IJmond.

Graag stellen we voorop dat wij het bijzonder waarderen dat FNV op deze manier haar betrokkenheid toont met ons bedrijf en onze medewerkers. De inspanningen om mee te denken en ook initiatieven te nemen op een zo’n belangrijk vraagstuk respecteren wij zeer. Wij onderschrijven het uitgangspunt van FNV dat de keuzes die moeten worden gemaakt, goed moeten zijn voor zowel het klimaat, als de omgeving en ook voor een groene staalproductie en daarmee de werkgelegenheid.

Als het gaat om vermindering van CO2-uitstoot haalt FNV terecht aan dat er verschillende manieren zijn om dit te realiseren. TSN heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord met een vermindering van CO2 -uitstoot met 40% per 2030. We kijken hierbij naar verschillende mogelijkheden. Een optie om dit te realiseren is bijvoorbeeld het plan voor afvangen en opslaan van CO2. Dit hebben wij recent samen met  het ministerie van Economische Zaken & Klimaat opgeschreven in een document dat door de minister is gecommuniceerd.

FNV doet suggesties voor alternatieven, die ook TSN op haar vizier heeft. Met de plannen voor de afvang en opslag van CO2 kan Tata Steel de Klimaatdoelstellingen van 2030 halen. Tegelijkertijd staan we altijd open om andere mogelijkheden te onderzoeken, zoals de waterstofroute waar ook FNV aan denkt.

FNV stelt terecht vast dat de diverse doelstellingen die goed zijn voor alle betrokkenen scherpe keuzes vraagt. En omdat dit zo is, moeten die keuzes ook gefundeerd worden gemaakt. Op basis van drie heldere criteria:

  • het nationale doel voor de CO2-reductie moet worden gehaald;
  • de maatregelen moeten technisch daadwerkelijk haalbaar zijn;
  • en uiteraard ook betaalbaar.

 De eerste stap die FNV wil zetten om alternatieven te bestuderen, is het doen van een aanvullende haalbaarheidsstudie. Dat lijkt ons een goed idee en kan dus op onze steun rekenen.Terwijl wij tegelijkertijd ook doorgaan met onze eigen verschillende plannen om de CO2 te kunnen reduceren.   

Tata Steel blijft werken aan een duurzame, verantwoorde staalproductie in de IJmond. Met als doel niet alleen vermindering van de CO2 uitstoot, maar ook vermindering van hinder voor de directe omgeving. Hiertoe hebben we de Roadmap Plus gelanceerd. De precieze uitwerking van dit pakket aan maatregelen zullen we binnenkort bekendmaken.