25
april
2023
|
09:41
Europe/Amsterdam

Tata Steel stuurt update klimaatplan naar Milieudefensie

Samenvatting

Op 20 maart 2023 ontvingen wij van Milieudefensie het verzoek om een update van ons klimaatplan voor een tweede onafhankelijk onderzoek met hen te delen. Dat hebben wij natuurlijk gedaan, want er is veel bij ons gebeurd afgelopen jaar.

Wij hebben veel stappen gezet om de CO2 -uitstoot te verminderen en onze plannen verder tot uitvoer te brengen. Wij geloven dat de staalindustrie een sector is welke op korte termijn een grote bijdrage kan leveren aan het ontlasten van het klimaat. De huidige geopolitieke ontwikkelingen versterken de noodzaak om minder afhankelijk te zijn op het gebied van staal, energie en andere grondstoffen. Het versneld ontwikkelen van groene energietechnologieën is daarom van toenemend strategisch en economisch belang voor Nederland en voor Europa.

Tata Steel streeft naar groen staal in een schone omgeving. Inmiddels is het groene staal plan al verder uitgewerkt en is het vergunningen traject in volle voorbereiding. Ook is  gestart met het gesprek met de mensen uit de omgeving via diverse participatiebijeenkomsten.

Stichting Economisch Onderzoek (SEO) gaat ons klimaatplan -samen met de plannen van 28 andere bedrijven- inventariseren, analyseren en beoordelen. Dat gebeurt op precies dezelfde manier als bij een eerder onderzoek.

Wij hopen dat we met het indienen van ons klimaatplan gezamenlijk met Milieudefensie te kunnen optrekken in het aanpakken van het klimaatprobleem.