21
december
2021
|
09:06
Europe/Amsterdam

Tata Steel tekent voor aansluiting op landelijk elektriciteitsnet voor productie groen staal

Samenvatting

Tata Steel zet zich in voor een duurzame toekomst. Groen staal in een schone omgeving via de waterstofroute. De keuze voor deze route betekent dat Tata Steel in de toekomst ongeveer vier keer zoveel elektrisch vermogen verwacht te verbruiken dan nu het geval is. Daarom heeft Tata Steel een overeenkomst met TenneT getekend voor een directe aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet om groene stroom te kunnen gebruiken in de toekomst.

De voorbereidingen op de waterstofroute zijn in volle gang. De overeenkomst is voor een aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet van TenneT, dat gevoed wordt door onder andere windenergie.

Hans van den Berg, voorzitter Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland: ”Deze overeenkomst met TenneT is een belangrijke mijlpaal. Om onze ambitie van groen staal in een schone omgeving mogelijk te maken, willen we staal maken op basis van waterstof en zo min mogelijk fossiele energie gebruiken. De installaties die we daarvoor inzetten, verbruiken veel stroom. Voor ons is het van belang dat genoeg groene energie beschikbaar is en dat wij daar gebruik van kunnen maken.”

In de toekomst wordt afscheid genomen van het hoogoven proces op basis van kolen. Tata Steel zal nog voor 2030 beginnen met de installatie van de Direct Reduced Iron (DRI) technologie. Dat is een technologie waarmee ijzer wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met elektrische ovens. De huidige net capaciteit bij Tata Steel is niet geschikt voor zoveel meer vermogen en zal hiervoor moeten worden uitgebreid. Daarom bereidt het bedrijf zich voor op de aanleg van een nieuw elektriciteitsnet op haar terrein dat zal worden aangesloten op het net van TenneT. De DRI-installatie, aangevuld met de elektrische ovens, zullen de voornaamste gebruikers zijn van het nieuwe elektriciteitsnet.

De spanning van het vermogen uit het transformatorstation aan de Zeestraat bij Wijk aan Zee zal moeten worden verlaagd door transformatoren. Het station van TenneT is een 380kV station. Dit moet voor het elektriciteitsnet van Tata Steel worden omgezet naar 150kV. Hiervoor heeft Tata Steel een eigen transformatorstation, inclusief transformatoren nodig. Dit wordt op eigen terrein gebouwd pal ten zuiden van het al geplande station van TenneT.

De vergunningsaanvraag voor de realisatie van het net van Tata Steel start in de loop van 2022.

Lees ook Het belang van elektrificatie voor groen staa

foto: TenneT