18
oktober
2022
|
09:54
Europe/Amsterdam

Tertiaire afzuiging Staalfabriek

Samenvatting

Met het Roadmap Plus-verbeterprogramma stellen wij onszelf concrete doelen om onze emissies dit en volgend jaar verder te verlagen. Een belangrijke maatregel om de uitstoot van stof en zware metalen verder te verminderen, is de bouw van een extra (derde) afzuiginstallatie in de laadhal van de Staalfabriek. Het streven is om de stofuitstoot via het dak van deze fabriek met minimaal 50% te verminderen.

We zijn inmiddels bezig met de voorbereiding voor de bouw en zijn blij met de volgende stap in het vergunningsproces door ODNZKG.  We streven ernaar de installatie in 2023 in bedrijf te nemen. 

Tijdens het converterproces wordt schroot vermengd met vloeibaar ruwijzer uit de hoogovens. Tijdens het inzetten van het ruwijzer in de converter ontstaat stof als gevolg van een reactie tussen het ruwijzer en het schroot. Het stof dat tijdens dit proces vrijkomt, wordt grotendeels afgezogen door de bestaande afzuig- en filterinstallatie (secundaire afzuiging). Een restemissie verlaat via het dak de Oxystaalfabriek (diffuse emissie). De tertiaire afzuiging is bedoeld om deze restemissies zo veel als mogelijk te verminderen. In combinatie met andere maatregelen uit de Roadmap Plus-verbeterprogramma zorgt dit ervoor dat de uitstoot van stof en zware metalen, waaronder lood, verder afneemt.

We werken hard aan een zo schoon mogelijke staalproductie. Deze stap vatten we niet licht op: wij willen de impact op onze leefomgeving verder verminderen, zo snel mogelijk. We nodigen alle geïnteresseerden uit in ons loket Tata Steel in de Buurt in Wijk aan Zee, ook komende zaterdag 22 oktober. Meer informatie hier.