15
april
2021
|
16:15
Europe/Amsterdam

Toezicht op Kooks- en Gasfabriek 2

Samenvatting
Tata Steel heeft kennis genomen van de aankondiging van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om intensief toezicht te gaan houden op Kooks- en Gasfabriek 2. Tata Steel zal hierover met de Omgevingsdienst in overleg treden en zal alle medewerking verlenen aan de toezichthouders.

Tata Steel begrijpt dat er zorgen zijn onder omwonenden. Dat is ook waarom in december de Roadmap + is aangekondigd: een investeringenpakket van 300 miljoen euro om hinder verder terug te dringen en de uitstoot van verschillende stoffen fors te verminderen. We zijn op dit moment bezig met plannen om die investeringen zo snel mogelijk uit te kunnen voeren.

Een belangrijk onderdeel van dit plan is een investering van 50 miljoen euro in KGF2 om de mechanische afdichting te verbeteren, waardoor geur en uitstoot van PAKs wordt verminderd. Verder loopt het project om ovenwanden en deuren te vervangen onverminderd door, met als resultaat dat de emissies blijven afnemen. Tevens worden er operationele maatregelen getroffen om de impact op de omgeving te verminderen.

Sluiting van Kooks- en Gasfabriek 2 is nu niet aan de orde.